Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Svet osnovne šole je organ upravljanja šole s pristojnostmi, ki so opredeljene v 48. členu ZOFVI-ja in 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI-ja (Ur. l., št. 58/2009.). Mandat članov Sveta zavoda traja štiri (4) leta. Konstitucija sveta šole je bila 22. 6. 2021.

Predstavniki zaposlenih:

 • Bojana Iljaž
 • Martina Jurkovič
 • Nives Kržičnik
 • Irena Novak
 • Nina Pavlin

Predstavniki sveta staršev:

 • Vito Meško
 • Vanja Pečan
 • Albin Verbič

Predstavniki občine:

 • Erika Dremelj
 • Urška Škrabec
 • Silvo Praznik

Predsednica sveta šole je ga. Martina Jurkovič, njen namestnik je g. Vito Meško.


Poslovnik sveta zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
(posodobljen 27. 9. 2021)

1080. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, stran 2924.


Zapisniki sveta zavoda:

ARHIV

Dostopnost