Strokovni delavci

Od 1. do 5. razreda – matična osnovna šola

RAZRED RAZREDNIK UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
1. a Peta Kastelic/
Alenka Ivanjko
309 Alenka Ivanjko
1. b Mojca Kravcar/
Martina Zajc
319 Martina Zajc
2. a Jana Grabljevec 407 Anja Praznik
2. b Anja Praznik 406 Jana Grabljevec
3. a Tina Orač Gornik 401 Ana Herman
3. b Ana Herman 402 Tina Orač Gornik
4. a Jana Šetina Tomažič 303 Vida Bregar Tomažič
4. b Bojana Iljaž 211 Jana Šetina Tomažič
4. c Vida Bregar Tomažič 154 Bojana Iljaž
5. a Tanja Koren 117 Polona Lampret
5. b Polona Lampret 116 Tanja Koren

 

 

 

PŠ Temenica

RAZRED RAZREDNIK UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
1. T Katarina Dremelj/
Špela Kuselj
002 Špela Kuselj
2. T Katarina Dremelj 001 Špela Kuselj

 

 

Od 6. do 9. razreda – matična osnovna šola (razredniki)

RAZRED RAZREDNIK UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
6. a Katja Peršak 220 Karla Oven
6. b Amela Abdijanović 218 Simona Zvonar
7. a Martina Jurkovič 120 Petra Nedelko
7. b Jelka Rojec 151 Jasna Colnerič
8. a Sabina Rozina 215 Sonja Škof
8. b Mateja Lesjak 216 Nejka Omahen Šikonja
9. a Polona Kastelic 205 Marija Zajc
9. b Nina Pavlin 207 Ana Dejak

 

 

Od 6. do 9. razreda – matična osnovna šola (nerazredniki)

NERAZREDNIK PREDMET POUČEVANJA/
STROKOVNO PODROČJE
Ana Dejak FIZ, MAT, IP DIP
Dominik Jakšič GUM, IP ANI
Dragica Gračner OPB
Izidor Gabrijel MAT, NRA, ROID
Jana Zupanc TJA, IP NEM2, IP NEM3, OPB
Jasna Colnerič SLJ
Jernej Rozman ŠPO, IP IŠPK, IP IŠPN, IP ŠZZ
Karla Oven ŠPO, IP ŠHO, IP ŠHS , IP ŠHK
Katja Šuštar OPB
Manja Slak socialna pedagoginja, učiteljica za DSP, ISP
Marcel-Talt Lah TJA, PR
Marija Zajc KEM, TIT, IP OGL, IP OGK, NTE
Martina Perko OPB
Martina Zajc IP IŠPO, DSD
Mojca Bohinec Defektologinja, učiteljica za DSP
Nejka Omahen Šikonja GEO, DKE, IP TEV, IP GKL, ROID
Petra Kos OPB, LAB
Petra Nedelko SLJ
Simona Zvonar SLJ, OPZ 3-5, MPZ
Sonja Škof GOS, BIO, IP SPH, VŠP
Tjaša Kozlevčar OPB
Tomaž Eržen ŠPO, IP ŠSP
Veronika Zajc inkluzivna pedagoginja, učiteljica za DSP

 

 

 

 

 

 

Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični

RAZRED UČITELJ PREDMET POUČEVANJA
1.–5. Lidija Oštir SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, DRU, NIT
4.–5. Polona Habič Rus SLJ, MAT, LUM, GUM, DRU, NIT
1.–3. Jana Zupanc TJA
6.–7. Martina Jurkovič MAT
8.–9. Mateja Lesjak MAT
6.–7. Jasna Colnerič SLJ
8.–9. Petra Nedelko SLJ
8. -9. Katja Peršak TJA
4.–7. Amela Abdijanović TJA
7.–8. Nejka Omahen Šikonja DKE
6.–9. Jelka Rojec GEO, LUM
6.–9. Polona Kastelic ZGO
8.–9. Ana Dejak FIZ
8.–9. Sonja Škof BIO
8.–9. Sabina Rozina KEM
6.–7. Sabina Rozina NAR
1.–9. Manja Slak DSP

 

 

Svetovalni in strokovni delavci

STROKOVNI DELAVEC DELOVNO MESTO
Irena Novak pedagoginja
Nina Pavlin socialna pedagoginja
Vesna Konda spec. in rehabilitacijska pedagoginja
Monika Štaut Retar knjižničarka
Simona Kodra Kadunc spremljevalka gibalno ovirane učenke
Miha Janežič spremljevalec učenca z vedenjsko-čustveno motnjo

 

 

Administrativni delavci

STROKOVNI DELAVEC
DELOVNO MESTO
Špela Groznik poslovni sekretar
Nives Kržičnik računovodja
Lilijana Turk računovodja/administrator

 

 

Tehnični delavci

STROKOVNI DELAVEC DELOVNO MESTO
Andreja Ostanek čistilka
Angelca Grčman kuharica/gospodinja
Jakob Murnc hišnik
Jožica Barle kuharica/gospodinja
Marija Klemenčič čistilka
Marija Lekše čistilka
Miha Janež hišnik
Mojca Zaletelj čistilka
Petra Hren pomočnica v kuhinji
Renata Godnjavec čistilka
Stanislava Adamlje kuharica/gospodinja
Tatjana Blatnik čistilka
Tatjana Raguž pomočnica v kuhinji
Miha Janežič prevoz šolskih otrok
Milena  Strmole čistilka

 

 

 

Dostopnost