Število učencev

Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični

NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1.a 11 11 22
1.b 12 10 22
2.a 10 11 21
2.b 10 13 23
3.a 13 6 19
3.b 14 5 19
3.c 13 6 19
1.–3.r 83 62 145
4.a 8 13 21
4.b 9 13 22
5.a 16 11 27
5.b 15 10 25
6.a 10 14 24
6.b 12 13 25
4.–6. r 70 74 144
7.a 10 10 20
7.b 10 11 21
8.a 13 13 26
8.b 15 11 26
9.a 9 12 21
9.b 10 11 21
7.–9.r 67 68 135
1.9. r 220 204 424

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica

RAZRED DEČKI DEKLICE

 

SKUPAJ

1. 4 7 11
2. 3 5 8
SKUPAJ 7 12 19

Število učencev v Bolnišnici za otroke v šolskem letu 2020/21

V Bolnišnico za otroke prihajajo učenci iz cele države, v lanskem šolskem letu je bilo vanjo vključenih 187 učencev iz 123 šol. Na podlagi podatkov za šolsko leto 2020/21 načrtujemo organizacijo pouka za šolsko leto 2021/2022. Tako ne moremo vnaprej predvideti števila učencev, ki bodo obiskovali pouk v bolnišničnih oddelkih.

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ Št. učencev, ki so bili sprejeti večkrat
1. 13 0 5 13
2. 5 0 2 5
3. 14 0 6 14
4. 14 2 8 14
5. 25 3 8 25
6. 30 7 12 30
7. 27 7 12 27
8. 16 2 10 16
9. 4 1 13 4
drugo*: op.      
SKUPAJ 148 22 76 148

* 12 učencev iz programa OŠPP oziroma NIS.

 Skupno število učencev

ŠOLA ODDELKI UČENCI
ŠENTVID PRI STIČNI 19 424
TEMENICA 1 19
SKUPAJ MAŠ + POŠ 20 443

Šolanje učencev na domu

V šolskem letu 2021 / 2022 se bodo na domu šolali trije učenci (1., 2. in 5. razred).

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost