Skoči na glavno vsebino

Število učencev

Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični

NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1. a 9 15 24
1. b 12 13 25
2. a 12 11 23
2. b 12 10 22
3. a 13 15 28
3. b 12 16 28
1.–3. r 70 80 150
4. a 13 5 18
4. b 14 5 19
4. c 13 6 19
5. a 8 14 22
5. b 9 13 22
6. a 15 12 27
6. b 15 11 26
4.–6. r 87 66 153
7. a 11 14 25
7. b 11 14 25
8. a 9 10 19
8. b 10 11 21
9. a 13 13 26
9. b 15 12 27
7.–9. r 69 74 143
1.–9. r 226 220 446

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica

NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1. 4 1 5
2. 4 6 10
SKUPAJ 8 7 15

Število učencev v Bolnišnici za otroke v šolskem letu 2020/21

V podružnično šolo CZBO prihajajo učenci iz cele države, v lanskem šolskem letu je bilo vanjo vključenih 187 učencev iz 123 šol. Na podlagi podatkov za šolsko leto 2021/22 načrtujemo organizacijo pouka za šolsko leto 2022/2023. Števila učencev, ki bodo obiskovali pouk v bolnišničnih oddelkih, ne moremo predvideti vnaprej.

RAZRED ENKRAT  SPREJETI VEČKRAT SPREJETI SKUPAJ SPREJEMI SKUPAJ
1. 7 3 13 10
2. 7 6 21 13
3. 4 4 13 8
4. 14 3 21 17
5. 12 4 20 16
6. 11 12 35 23
7. 15 10 37 25
8. 22 12 49 34
9. 17 10 39 27
OŠPP/NIS 6 4 14 10
SKUPAJ 115 68 262 183

 Skupno število učencev

ŠOLA ODDELKI UČENCI
ŠENTVID PRI STIČNI 19 446
TEMENICA 1 15
SKUPAJ MAŠ + POŠ 20 461

Šolanje učencev na domu

Izobraževanje na domu je urejeno v Zakonu o osnovni šoli (členi 88.–92.). Zakon staršem daje možnost, da uveljavljajo pravico do izobraževanja svojih otrok na domu. Starši morajo najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju na domu pisno obvestiti osnovno šolo, na katero je otrok vpisan. Med šolskim letom pravice do izobraževanja na domu ni možno uveljavljati. Zakon ne zahteva, da bi morali starši utemeljiti razloge, iz katerih uveljavljajo to pravico, morajo pa šolo o tej obliki izobraževanja obvestiti za vsako šolsko leto posebej.

V tekočem šolskem letu se bodo na domu šolali trije učenci (2., 3. in 6. razred).

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost