Skoči na glavno vsebino

Število učencev

Število učencev na matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični

NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 23/24
ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1. a 11 15 26
1. b 11 16 27
2. a 9 17 26
2. b 12 13 25
3. a 11 11 22
3. b 11 10 21
1.–3. r 65 82 147
4. a 13 15 28
4. b 11 16 27
5. a 14 5 19
5. b 14 5 19
5. c 14 6 20
6. a 8 14 22
6. b 9 13 22
4.–6. r 84 74 158
7. a 15 12 27
7. b 15 11 26
8. a 10 15 25
8. b 11 14 25
9. a 9 10 19
9. b 9 11 20
7.–9. r 69 73 142
1.–9. r 218 229 447

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica

NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 23/24
RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1. 5 6 11
2. 4 1 5
3. 5 6 11
SKUPAJ 14 13 27

Število učencev v Bolnišnici za otroke v preteklem šolskem letu

V podružnično šolo BOŠ prihajajo učenci iz cele države. Na podlagi podatkov za preteklo šolsko leto načrtujemo organizacijo pouka za naslednje šolsko leto. Števila učencev, ki bodo obiskovali pouk v bolnišničnih oddelkih, ne moremo predvideti vnaprej.

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV (SPREJEMOV) OD TEGA UČENCI, KI SO BILI SPREJETI VEČKRAT ŠTEVILO UČENCEV
1. 11 0  11
2. 15 1 14
3. 14 4 12
4. 24 4 20
5. 34 11 24
6. 46 14 29
7. 47 16 31
8. 57 24 34
9. 41 21 27
OŠPP/NIS 22 8 14
SKUPAJ 311 103 216

 Skupno število učencev

ŠOLA ODDELKI UČENCI
ŠENTVID PRI STIČNI 19 447
TEMENICA 2 27
SKUPAJ MAŠ + POŠ 21 474

Šolanje učencev na domu

Izobraževanje na domu je urejeno v Zakonu o osnovni šoli (členi 88.–92.). Zakon staršem daje možnost, da uveljavljajo pravico do izobraževanja svojih otrok na domu. Starši morajo najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju na domu pisno obvestiti osnovno šolo, na katero je otrok vpisan. Med šolskim letom pravice do izobraževanja na domu ni možno uveljavljati. Zakon ne zahteva, da bi morali starši utemeljiti razloge, iz katerih uveljavljajo to pravico, morajo pa šolo o tej obliki izobraževanja obvestiti za vsako šolsko leto posebej.

V tekočem šolskem letu se bodo na domu šolali štirje učenci (3., 4., 7. in 9. razred).

 

Dostopnost