Skoči na glavno vsebino

Pravila podaljšanega bivanja

  • V času pedagoškega miru (13.00–14.30) odhod učencev domov ni zaželen.
  • Hišni red, ki je zapisan v LDN-ju in v šolski publikaciji, v celoti velja tudi za oddelke podaljšanega bivanja.
  • Predmetov, ki ne sodijo v šolske prostore, naj učenci ne nosijo s seboj. Šola zanje ne prevzema odgovornosti.
  • Če je učenec vpisan v podaljšano bivanje, je zanj obiskovanje programa obvezno. Vse spremembe v zvezi z vpisi/izpisi, odhodi domov, spremstvi in druge pomembne informacije starši pravočasno pisno sporočijo učiteljici podaljšanega bivanja (v beležko).
  • Glavni cilj podaljšanega bivanja ni reševanje domačih nalog, ampak kakovostno preživljanje prostega časa. – Domače naloge, ki jih učenci ne uspejo dokončati v šoli, pregledajo in dopolnijo doma skupaj s starši.
  • Če učenec v času podaljšanega bivanja obiskuje interesne in druge obšolske dejavnosti, so mentorji teh dejavnosti dolžni poskrbeti za organiziran odhod učenca na aktivnost in tudi za njegovo vrnitev v podaljšano bivanje.
Dostopnost