Skoči na glavno vsebino

Odhodi domov

  • Starši se pri prevzemu otrok iz podaljšanega bivanja poskušajo čim bolj držati sporočenih terminov odhoda. – Na otroka, ki ga gre v skupino podaljšanega bivanja poklicat dežurni učenec, počakajo pred vhodom v 1. triletje oz. v garderobi razredne stopnje.
  • Če starši otroka prevzamejo na igrišču, odhod nujno naznanijo učiteljici.
  • Učenci, ki v času podaljšanega bivanja odidejo k verouku, se tisti dan več ne vračajo v šolo.
  • Starši so vabljeni, da se z učiteljico podaljšanega bivanja vsak dan sproti pogovorijo o delu in napredku otroka, lahko pa se udeležijo tudi dopoldanskih govorilnih ur, na katere se predhodno najavijo (na tel. št. 01 788 78 02 ali preko e-pošte).
Dostopnost