Skoči na glavno vsebino

informacije

Vse informacije vezane na srednješolsko izobraževanje so dostopne na spletnem portalu GOV.SI:

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/

Več o posameznih srednjih šolah si lahko preberete na spletnih straneh:

http://slovenskesrednjesole.si/

http://srednjesole.si

Informacije o štipendijah so dostopne na spletni strani:

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

Obrazec za vpis v srednjo šolo je dostopen na povezavi:

http://osferdavesela.si/files/2014/09/Prijava_vpis_srednje.pdf

Za še več informacij spremljajte ekipo ‘Poklicna orientacija’ v MS Teams.

 

Analiza vpisa v srednjo šolo

Šolsko leto 2022/23

(Generacija 2008)

  

Vpis glede na KRAJ nadaljnjega izobraževanja:

KRAJ UČENKE UČENCI SKUPAJ
Ivančna Gorica 7 3 10
Ljubljana 11 13 24
Novo mesto 6 12 18
Skupaj: 52

 

Vpis glede na izbrano ŠOLO: 

SREDNJA ŠOLA UČENKE UČENCI SKUPAJ
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 7 3 10
Škofijska klasična gimnazija / 1 1
Gimnazija in veterinarska šola (BIC LJ) 1 / 1
Gimnazija Bežigrad 2 / 2
Gimnazija Poljane 1 / 1
Gimnazija Šentvid LJ 1 / 1
Gimnazija Moste / 1 1
Srednja lesarska šola LJ 1 / 1
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana / 1 1
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola LJ / 1 1
Srednja šola za gastronomijo in turizem LJ 3 1 4
Srednja zdravstvena šola LJ 1 / 1

Srednja strojna in kemijska šola

(ŠC LJ)

/ 3 3

Srednja tehniška in strokovna šola

(ŠC PET)

/ 4 4
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo LJ 1 / 1
Srednja šola tehniških strok Šiška / 1 1
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (GRM NM) 3 1 4
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija (ŠC NM) / 5 5
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola (ŠC NM) 2 2 4
Srednja strojna šola (ŠC NM) / 4 4
Srednja zdravstvena in kemijska šola (ŠC NM) 1 / 1
Skupaj: 52

  

Vpis glede na TRAJANJE ŠOLANJA:

TRAJANJE ŠOLANJA UČENKE UČENCI SKUPAJ
3-letni program 2 6 8
4-letni program 22 22 44
Skupaj: 52

  

Vpis glede na PROGRAM: 

PROGRAM UČENKE UČENCI SKUPAJ
Avtoserviser / 2 2
Biotehniška gimnazija 1 / 1
Cvetličar 1 / 1
Ekonomski tehnik 3 / 3
Elektrotehnik / 1 1
Farmacevtski tehnik 1 / 1
Gastronomija in turizem 3 1 4
Gimnazija 5 4 9
Gradbeni tehnik / 1 1
Klasična gimnazija 1 1 2
Kmetijsko-podjetniški tehnik / 1 1
Lesarski tehnik 2 1 3
Mizar / 1 1
Predšolska vzgoja 1 / 1
Računalnikar / 3 3
Slaščičar 1 / 1
Strojni tehnik / 5 5
Športna gimnazija 2 / 2
Tehnik elektronskih komunikacij / 4 4
Tehnik oblikovanja – grafični oblikovalec 1 / 1
Tehnik računalništva / 2 2
Tehniška gimnazija / 1 1
Veterinarski tehnik 1 / 1
Zdravstvena nega 1 / 1
Skupaj: 52

 

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost