Skoči na glavno vsebino

Prehrana

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja in učne uspešnosti. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Trudimo se, da je prehrana znotraj obrokov uravnotežena, zdrava in varna. Tako odraščajoče otroke spodbujamo k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad.

Za učence pripravljamo zajtrke,  dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. 

Po strokovnih navodilih osebnega zdravnika in dogovoru s starši poskrbimo tudi za dietno prehrano otrok.

Dostopnost