Skoči na glavno vsebino

Dejavnosti in projekti v šolski knjižnici

V šolski knjižnici potekajo sledeče dejavnosti:

  • Nacionalni mesec skupnega branja

Je vseslovenski projekt za spodbujanje branja in bralne pismenosti, ki se mu vsako leto pridruži tudi naša šola. Poteka med 8. septembrom in 8. oktobrom. Učenci pri urah pouka poslušajo učitelja, k jim prebere pravljico ali zgodbo ali pa berejo samostojno. V okviru projekta bomo spodbujali tudi medgeneracijsko branje.

  • Mednarodni mesec šolskih knjižnic

V mesecu oktobru šolske knjižnice praznujejo Mednarodni mesec šolskih knjižnic. Letošnji slogan je: Šolska knjižnica:
moj srečni kraj, kjer ustvarjalnosti in domišljiji ni meja.

V tem mesecu se v knjižnici zvrstijo različni dogodki in dejavnosti, ki poudarjajo pomen in vpliv šolske knjižnice pri posameznikovem sprejemanju ter razumevanju sebe in drugih, pomagajo krepiti in razvijati sočutje in empatijo ter vzpostavljajo pozitiven odnos do knjižnic in branja. V knjižnici se odvijajo pravljične urice, nacionalna izmenjava knjižnih kazalk, razstava knjižnih novosti, tematske razstave, izdelava priporočilnega seznama knjig,….

  • Naša mala knjižnica

Je mednarodni projekt, ki je namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti.  Učenci skozi celo šolsko leto  skupaj z učiteljem preberejo 6 knjig in rešujejo vsak svoj Ustvarjalnik, ki ga dobijo v dar.  Ustvarjalniki vsebujejo naloge na temo izbranih knjig. Naloge krepijo ustvarjalnost in domišljijo, zahtevajo mestoma bolj poglobljeno branje oz. poslušanje ter omogočajo otrokovo aktivno vlogo.

 

  • Medgeneracijsko branje

Priključili smo se projektu Medgeneracijsko branje, ki ga organizira Društvo Bralna značka Slovenije. Namen projekta je spodbujanje skupnega branja različno starih skupin bralcev ter spodbujati komunikacijo mladih in starejših o literaturi, branju,… Skozi vse leto bomo organizirali in spodbujali medgeneracijsko branje. V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja bomo organizirali medgeneracijsko branje učencev, ko bodo starejši učenci brali mlajšim. Šestošolce bo obiskala nekdanja učiteljica in jim prebrala ljudsko pravljico iz domačih krajev. Skozi celo leto bomo spodbujali tudi sodelovanje starejših učencev pri pripravi in izvedbi pravljičnih uric.

  • Pravljične urice

Tekom celega leta bomo v okviru knjižnično informacijskih znanj organizirali pravljične urice za učence od 1. do 3. razreda. Pri izvedbi uric bomo spodbujali tudi medgeneracijsko branje in različno poustvarjanje. Učenci se bodo navajali na poslušanje, si bogatili besedni zaklad, krepili domišljijo, razvijali ustvarjalnost in se pripravljali na samostojno branje.

  • Noč v knjižnici

Noč v knjižnici bomo predvidoma izpeljali v februarju 2024.

Dostopnost