Skoči na glavno vsebino

Šolski koledar

Pouk se prične v tem šolskem letu v četrtek, 1. septembra 2022, in se konča za učence 9. razreda v četrtek, 15. junija 2023, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 23. junija 2023.  

 1. OCENJEVALNO OBDOBJE traja od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023,
 2. OCENJEVALNO OBDOBJE traja od 28. 1. 2023 do 15. 6. 2023 za 9. razred ter do 23. 6. 2023 za učence od 1.–8. razreda.

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta (skladno s petim odstavkom 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole). 

 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA  

 • 4. 5. 2023: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, 
 • 8. 5. 2023: nacionalno preverjanje znanja iz matematike, 
 • 10. 5. 2023: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. razred) in iz domovinske in državljanske kulture in etike (9. razred).  

 

ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE  

 • 16. 6.–29. 6. 2023 1. rok za učence 9. razreda 
 • 26. 6.–7. 7. 2023 1. rok za učence 1.–8. razreda 
 • 18. 8.– 31. 8. 2023 2. rok za učence 1.–9. razreda 

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU  

 • 3. 5.–15. 6. 2023 1. rok za učence 9. razreda 
 • 3. 5.–23. 6. 2023 1. rok za učence 1.–8. razreda 
 • 18. 8.–31. 8. 2023 2. rok za učence 1.–9. razreda 

 

POČITNICE  

 • JESENSKE: 31. 10. 2022–4. 11. 2022 
 • NOVOLETNE: 26. 12. 2022–2. 1. 2023 
 • ZIMSKE: 6. 2. 2023–10. 2. 2023 
 • PRVOMAJSKE: 26. 4. 2023–2. 5. 2023 
 • POLETNE: 26. 6. 2023–31. 8. 2023 

 

OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI 

 •  31. 10. 2022 dan reformacije (ponedeljek) – prosto 
 • 1. 11. 2022 dan spomina na mrtve (torek) – prosto 
 • 25. 12. 2022 božič (nedelja) – prosto 
 • 26. 12. 2022 dan samostojnosti in enotnosti (ponedeljek) – prosto 
 • 1. in 2. 1. 2023 novo leto (nedelja in ponedeljek) – prosto 
 • 8. 2. 2023 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (sreda) – prosto 
 • 17. in 18. 2. 2023 informativna dneva za učence 9. razreda (petek in sobota) 
 • 10. 4. 2023 velikonočni ponedeljek – prosto 
 • 26. 4. 2022 –  pouka prost dan (sreda) zaradi slovenskega kulturnega praznika med zimskimi počitnicami 
 • 27. 4. 2023 dan upora proti okupatorju (četrtek) – prosto 
 • 1. in 2. 5. 2023 praznik dela (ponedeljek in torek) – prosto
 • 19. 5. 2023 ravnateljev dan (petek) – učenci imajo prost dan, izobraževanje za zaposlene 
 • 25. 6. 2023 dan državnosti (nedelja) – prosto 

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost