Šolski koledar

Pouk se prične v tem šolskem letu v sredo, 1. septembra 2021, in se konča za učence 9. razreda v sredo, 15. junija 2022, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 24. junija 2022.

OCENJEVALNO OBDOBJE

  • 1.–8. razred OCENJEVALNO OBDOBJE traja od 1. 9. 2021 – 24. 6. 2022
  • 9. razred OCENJEVALNO OBDOBJE traja od 1. 9. 2021 – 15. 6. 2022

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta (skladno s petim odstavkom 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole).

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
bodo potekali:
– 4. 5. 2022: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine,
– 6. 5. 2022: nacionalno preverjanje znanja iz matematike,
– 10. 5. 2022: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. razred) in nacionalno preverjanje znanja iz geografije (9. razred).

ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. 6.–29. 6. 2022 1. rok za učence 9. razreda
27. 6.–8. 7. 2022 1. rok za učence 1.–8. razreda
18. 8.–31. 8. 2022 2. rok za učence 1.–9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. 5.–15. 6. 2022 1. rok za učence 9. razreda
3. 5.–24. 6. 2022 1. rok za učence 1.–8. razreda
18. 8.–31. 8. 2022 2. rok za učence 1.–9. razreda

POČITNICE
JESENSKE: 25. 10. 2021–1. 11. 2021
NOVOLETNE: 25. 12. 2021–2. 1. 2022
ZIMSKE: 21. 2. 2022–25. 2. 2022
PRVOMAJSKE: 27. 4. 2022–2. 5. 2022
POLETNE: 25. 6. 2022–31. 8. 2022

OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI
31. 10. 2021 – dan reformacije – prosto
1. 11. 2021 – dan spomina na mrtve – prosto
25. 12. 2021 – božič – prosto
26. 12. 2021 – dan samostojnosti in enotnosti – prosto
1. 1. 2022 – novo leto – prosto
2. 1. 2022 – novo leto – prosto
7. 2. 2022 – pouka prost dan
8. 2. 2022 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto
11. in 12. 2. 2022 – informativna dneva za učence 9. razreda
18. 4. 2022 – velikonočni ponedeljek – prosto
27. 4. 2022 – dan upora proti okupatorju – prosto
1. in 2. 5. 2022 – praznik dela – prosto
25. 6. 2022 – dan državnosti – prosto

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost