Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, zviševanje standarda pouka v okviru zagotovljenega vzgojno-izobraževalnega procesa, dodatno izobraževanje in nagrajevanje nadarjenih učencev (raziskovalna dejavnost), razvojno-raziskovalni projekti šole, povezovanje z drugimi šolami v Sloveniji in tujini, nakup nadstandardne opreme, promocija šole v javnosti z deli otrok (natečaji, sejmi, razstave …), izobraževanje staršev (delavnice, predavanja …), pomoč učencem iz socialno šibkih družin in podobno.

Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz prispevkov staršev učencev šole, prispevkov pravnih in fizičnih oseb (donatorji), zapuščin, premoženjskih avtorskih pravic darovalcev in drugih virov (npr. zbiralne akcije papirja).

Z zbiralnimi akcijami papirja in donacijami vsako leto zberemo nekaj sredstev, s katerimi subvencioniramo zgoraj navedene dejavnosti. Zbrana sredstva komisija za delitev subvencij in regresov v okviru zgoraj navedenih dejavnosti in potreb razdeli skladno s kriteriji za delitev sredstev za subvencije in regrese.

V upravni odbor šolskega sklada so imenovani člani: 

  • Lidija Oštir (predstavnica delavcev šole),
  • Vida Bregar Tomažič (predstavnica delavcev šole),
  • Veronika Zajc (predstavnica delavcev šole),
  • Mateja Lesjak (predstavnica delavcev šole),
  • Frida Bijec (predstavnica staršev),
  • Urška Maučec (predstavnica staršev),
  • Tanja Adrinek (predstavnica staršev).

Upravni odbor vodi Lidija Oštir.


Nakazilo sredstev:

– Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na transakcijski račun šole: SI56 0110 0600 8336 494,
z referenco: 00-datum brez pik ( npr. 00 –10022023) in s pripisom v namenu: Šolski sklad.

Šolskemu skladu Osnovne šole Ferda Vesela lahko namenite del dohodnine na naslednje načine:
• elektronsko na strani eDavki https://edavki.durs.si oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije, v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »59034220« in vpišete odstotek »0,3«,
 ali
• izpolnite priloženi obrazec in oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in jih posredovali na FURS. Na šoli (razredniki) bomo vaše obrazce sprejemali do vključno 15. 12. 2023. 
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja.

Za vašo odločitev o donaciji Šolskemu skladu se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Donatorji


Dokumenti:

Pravilnik o delovanju šolskega sklada 

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje uzbranih dejavnosti

 

 

Dostopnost