Šolski sklad

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, zviševanje standarda pouka v okviru zagotovljenega vzgojno-izobraževalnega procesa, dodatno izobraževanje in nagrajevanje nadarjenih učencev (raziskovalna dejavnost), razvojno-raziskovalni projekti šole, povezovanje z drugimi šolami v Sloveniji in tujini, nakup nadstandardne opreme, promocija šole v javnosti z deli otrok (natečaji, sejmi, razstave …), izobraževanje staršev (delavnice, predavanja …), pomoč učencem iz socialno šibkih družin in podobno.
Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz prispevkov staršev učencev šole, prispevkov pravnih in fizičnih oseb (donatorji), zapuščin, premoženjskih avtorskih pravic darovalcev in drugih virov (npr. zbiralne akcije papirja).
Z zbiralnimi akcijami papirja in donacijami vsako leto zberemo nekaj sredstev, s katerimi subvencioniramo zgoraj navedene dejavnosti. Zbrana sredstva komisija za delitev subvencij in regresov v okviru zgoraj navedenih dejavnosti in potreb razdeli skladno s kriteriji za delitev sredstev za subvencije in regrese.
V upravni odbor šolskega sklada so imenovani člani:
– Lidija Oštir (predstavnica delavcev šole),
– Vida Bregar Tomažič (predstavnica delavcev šole),
– Nina Pavlin (predstavnica delavcev šole),
– Mateja Lesjak (predstavnica delavcev šole),
– Melita Hočevar Bregar (predstavnica staršev),
– Tadeja Kovačič (predstavnica staršev),
– Katja Košak Šket (predstavnica staršev).
Upravni odbor vodi Lidija Oštir.

Pravila delovanja šolskega sklada (osveženo 10. 5. 2017)

Poročilo o delovanju sklada 2009-2016

Dostopnost