Skoči na glavno vsebino

Prilagajanje šolskih obveznosti učencem s statusom

Starši oziroma zakoniti zastopniki učenca, ki zanj želijo pridobiti status perspektivnega in vrhunskega športnika ter perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika, vložijo vlogo za pridobitev statusa z vsemi potrebnimi potrdili kadarkoli v šolskem letu, ko otrok oziroma učenec izpolni predpisane pogoje. O pravici do pridobitve statusa učenca se odloča skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični (11-ST. 1 / 2019)

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloga za dodelitev statusa športnika

Vloga za dodelitev statusa umetnika

Postopek učencev s statusom vodi in evidentira Mojca Bohinec.

Dostopnost