Učbeniški sklad

Šolski učbeniški sklad učencem nudi možnost izposoje učbeniškega kompleta za redni pouk. Poslovanje učbeniškega sklada določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20). Izposojevalnino plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da je izposoja učbenikov za vse učence brezplačna.

Učenci bodo prejeli učbenike, zaščitene s folijo. Zanje naj ustrezno skrbijo ter jih ob koncu šolskega leta vrnejo primerno urejene. Ker je zavijanje učbenikov celotnega fonda obsežno delo, bo potekalo tudi v septembru in oktobru. Poskrbeli bomo, da omenjeno ne bo vplivalo na pouk.

Za poškodovane, uničene in izgubljene učbenike starši poravnajo odškodnino, določeno z 12. členom omenjenega pravilnika. Če je poškodovan učbenik popolnoma nov, se plača celotna cena učbenika. Po koncu drugega leta uporabe, odškodnina za odpisani učbenik znaša do 2/3 vrednosti. Po preteku treh let uporabe učbenika, je odškodnina za odpisani ali izgubljeni učbenik v vrednosti do 1/3 cene učbenika.

V šolskem letu 2022/2023 bodo za učence prvega triletja BREZPLAČNI tudi DELOVNI ZVEZKI. Stroške nakupa le-teh bo krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V šoli bomo nakupili delovne zvezke, učenci 1., 2. in 3. razreda pa jih bodo prejeli v prvih dneh septembra 2022.

Delovne zvezke in ostala gradiva za učence 4.–9. razreda kupijo starši sami, razen v primeru nakupa praktičnih gradiv za ustvarjanje za predmet NIT, kjer bomo preko šole za 4. in 5. razred izvedli nakup, starši pa bodo znesek poravnali po položnici.

V kolikor starši učenca ne želijo koristiti brezplačne izposoje učbenikov, naj to sporočijo na spletni naslov monika.kralj@osferdavesela.si ali pokličejo na telefonsko številko 01 78 87 813.

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Monika Kralj.

Na spodnjih povezavah si lahko snamete in natisnete sezname učnih gradiv in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2022/2023:

Nekaj ponudnikov učnih gradiv in pripomočkov si lahko ogledate s klikom na povezave:

Katalog učbenikov in delovnih zvezkov DZS in katalog potrebščin.

Bags-Office Ivančna Gorica povezava na katalog potrebščin.

Učna gradiva in pripomočki so vam na voljo tudi v MK.

Šolske potrebščine in učila nudijo tudi pri podjetju Kopija Nova.

 

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost