Dosežki učencev

V ŠOLSKEM LETU 2020/21 NA TEKMOVANJIH IZ ZNANJ, ŠPORTA, GLASBE, PLESA …

 

Državno tekmovanje iz Znanja tehnologij

Na državnem tekmovanju iz Znanja tehnologij, ki je potekalo 5. junija 2021 v Mariboru, sta učenca Valter Zaletel in Tevž Rus osvojila srebrno priznanje.

Mentorica Marija Zajc

 

Regijsko tekmovanje iz Konstruktorstva in tehnologij obdelav gradiv

Na regijskem tekmovanju iz Konstruktorstva in tehnologij obdelav gradiv so bronasta priznanja osvojili učenci: Jan Koleša in Tilen Kutnar, oba 9. b, ter Jernej Koleša in Kristjan Ceglar, oba 7. a.

Mentorica Marija Zajc

 

Državno tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Na državnem tekmovanju iz znanja angleškega jezika, ki je potekalo 25. maja 2021, je učenec Tevž Rus osvojil srebrno priznanje.

Mentorica Katja Peršak

 

Državno tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkovo priznanje

Na državnem tekmovanju iz znanja astronomije, ki je potekalo v soboto 22. maja 2021, je učenec Vid Verbič, 9. b osvojil zlato priznanje.

Mentorica Ana Dejak

 

Državno tekmovanje iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje

Na državnem tekmovanju iz znanja slovenskega jezika sta učenca Luka Šket in Tina Medved osvojila srebrno priznanje.

Mentorica Barbara Kostrevc

 

Glasbeno tekmovanje Temsig

Na glasbenem tekmovanju Teamsig (tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev, ki ga organizira Zveza slovenskih glasbenih šol), ki je v letošnjem spomladanskem času potekalo v Murski Soboti, je učenka Julija Koritnik, 4. a, osvojila zlato plaketo in sicer 1. mesto v kategoriji Citre I.a.

Mentorica Neli Zidar Kos

 

Državno tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje

Na državnem tekmovanju iz znanja matematike, ki je potekalo v soboto 15. maja 2021, je učenka Isabela Strojanšek osvojila zlato priznanje. Učenca Luka Bogolin Rakar in Jure Koleša pa sta osvojila srebrni priznanji.

Mentorica Mateja Lesjak

 

Državno tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje

Na državnem tekmovanju iz znanja fizike, ki je potekalo v soboto 8. maja 2021, je učenec Luka Bogolin Rakar, 8. b osvojil srebrno priznanje.

Mentorica Ana Dejak

 

Šolsko tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje

V četrtek 22. aprila 2021 je v šoli potekalo tekmovanje iz znanja matematike. Bronasta priznanja so osvojili učenci:

1. a: Nik Jereb, Mia Petojević, Klara Savšek, Laura Pajek, Vid Selan, David Šraj in Ana Vesel

1. b: Patrik Kralj, Gal Rojec, Filip Vogrin, Aleš Kastelic, Marcel Peček, Jan Črček, Karolina Mandelj in Pika Zorec

2. a: Žiga Jereb, Patrik Kastelic, David Uhan, Lara Kužnik, Tevž Palčar, Nejc Novak, Luka Skubic, Jurij Šteh

2. b: Fedja Baloh, Meta Lipnik, Nikolina Milošević

2. T: Lenart Sinjur

3. a: Marija Berčon, Žan Nograšek, Mirjam Dremelj

3. b: Lenart Hobič, Nik Meško in Nika Oštir Verbič

4. a: Zala Slapnik, Jurij Jereb, Karin Zupančič, Tristan Maj Udovič Bes, Miha Skubic in Julita Kemperle

4. b: Vid Koleša

5. a: Daša Fajdiga in Zoja Nograšek

5. b: Nany Urbas

6. a : Julija Koželj in Neža Zupančič

6. b razred: Jakob Verbič in Živa Mavrin

7. a: Jure Koleša in Brina Šket

7. b: Isabela Strojanšek

8. a: Marko Verbič

8. b: Luka Bogolin Rakar, Maj Šmid, Hana Koleša, Enja Lampret in Martin Pongrac

9. b: Gaja Rovanšek

Na državno tekmovanje so se uvrstili Jure Koleša, Isabela Strojanšek  in Luka Bogolin Rakar.

Mentorice: Anja Praznik, Jana Grabljevec, Tjaša Kozlevčar,  Barbara Drenik, Mojca Kravcar, Tina Orač Gornik, Jana Šetina Tomažič, Bojana Iljaž, Polona Lampret, Vida Bregar Tomažič, Polona Habič Rus, Mateja Lesjak in Martina Jurkovič

 

Mednarodno glasbeno tekmovanje Celeia

Julija Koritnik, 4. a, je v okviru Glasbene šole Grosuplje, na mednarodnem glasbenem tekmovanju Celeia, ki je potekalo v mesecu aprilu 2021, v igranju na citre, osvojila vseh možnih 100 točk in prejela zlato plaketo.

Mentorica Neli Zidar Kos

 

Šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička

V sredo 21. aprila 2021 je potekalo šolsko tekmovanje Kresnička. Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

4. a:Tristan Maj Udovič Bes, Jurij Jereb in Karin Zupančič

4. b: Neja Glogovšek in Dominik Sreš

5. b: Nany Urbas in Živa Križman

Mentorica Polona Lampret

 

Državno tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike

Na državnem tekmovanju iz znanja razvedrilne matematike, ki je bilo izvedeno 17. aprila 2021, je Isabela Strojanškek osvojila zlato priznanje  in Gaja Rovanšek srebrno priznanje.

Mentorica Martina Jurkovič

 

Šolsko tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje

15. aprila 2021 je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja fizike. Prejemniki bronastega priznanja so učenci: Vid Verbič, 9. b, Tina Medved in Neža Koželj, 8. a ter Luka Bogolin Rakar, 8. b. Vsi učenci so se uvrstili na državno tekmovanje.

Mentorica Ana Dejak

 

Mednarodna angleška jezikovna olimpijada HIPPO

S predizborom na tekmovanju angleške jezikovne olimpijade, so se učenke Brina Šket, 7. a, Neža Koželj, 8. a in in Maj Šmid, 8. b uvrstili v polfinale tekmovanja.

Mentorica Katja Peršak

 

Šolsko tekmovanje iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje

V torek, 13. aprila 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja slovenskega jezika.

Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

4. a: Karin Zupančič, Zala Slapnik, Julija Koritnik, Jurij Jereb in Sara Koleša

4. b: Jure Adamlje, Vid Koleša in Tilen Šinkovec

5. a: Živa Miklič in Daša Fajdiga

5. b Nany Urbas

6. a: Julija Šteh

7. a: Jakob Kastelic

7. b: Isabela Strojanšek

8. a: Meta Dremelj,Tina Medved, Špela Lampret in Anika Sreš

8. b: Hana Koleša in Katja Adamlje

9. b: Luka Šket

Na državno tekmovanje, ki bo 22. maja 2021 so uvrščeni Meta Dremelj, Tina Medved in Luka Šket.

Mentorice: Bojana Iljaž, Polona Lampret, Vida Bregar Tomažič, Polona Habič Rus, Lea Kastelic in Barbara Kostrevc

 

Področno tekmovanje v šahu

Na tekmovanju, ki je potekalo v soboto, 10. aprila 2021, je ekipa v sestavi Vid Verbič in Benjamin Krištof, 9. b ter Vid Perpar, 7. b in Benjamin Hribar, 8. a osvojila 2. mesto.

Mentorica Karla Oven

 

Šolsko tekmovanje iz znanja tehnologij

V torek, 7. aprila 2021 je potekalo šolsko spletno tekmovanje iz znanja tehnologij. Učenca Valter Zaletel in Tevž Rus, oba 9. a, sta osvojila bronasti priznanji in se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 5. junija 2021.

Mentorica Marija Zajc

 

Šolsko tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike

V sredo 31. marca 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike.

Prejemniki bronastega priznanja so učenci: Jakob Verbič in Tia Sinic, 6. b, Isabela Strojanšek 7. b, Tina Medved 8. a, Hana Koleša, Katja Adamlje in Luka Bogolin Rakar 8.b ter Gaja Rovanšek 9. b.

Na državno tekmovanje, ki bo 17. aprila 2021, sta se uvrstili Isabela Strojanšek in Gaja Rovanšek.

Mentorica Marina Jurkovič

 

Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkovo priznanje

30. marca 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja astronomije. Bronasta priznanja so osvojili učenci Tina Medved, 8. a, Luka Bogolin Rakar, 8. b in Vid Verbič, 9. b. Luka in Vid sta se uvrstila na državno tekmovanje.

Mentorica Ana Dejak

 

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred

V ponedeljek, 29. marca 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine.

Bronasta priznanja so osvojili učenci Valter Zaletel in Marko Jeremić, 9. b ter Žak Grabljevec in Tevž Rus, 9. a. Na državno tekmovanje se je uvrstil Tevž Rus.

Mentorica Katja Peršak

 

Državno tekmovanje iz logike

Na državnem tekmovanju iz logike, ki je potekalo 26. marca 2021, je učenka Isabela Strojanšek, 7. b, osvojila srebrno priznanje.

Mentorica Martina Jurkovič

 

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine

22. marca 2021 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine.

Bronasta priznanja so osvojili učenci: Zoja Verbič in Žak Grabljevec, 9. a, Meta Dremelj 8. a in Katja Adamlje 8. b.

Mentorica Polona Kastelic.

 

Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred

V ponedeljek, 22. marca 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja nemščine. Bronasto priznanje je osvojil Žak Grabljevec, 9. a.

Mentorica Jana Crnkovič

 

Šolsko tekmovanje iz znanja geografije

18. marca 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Bronasta priznanja so osvojili učenci Zoja Smole, 6. a, Iva Dremelj, 6. b, Jure Koleša in Brina Šket, 7. a, Nik Pahar in Isabela Strojanšek, 7. b, Meta Dremelj in Špela Lampret, 8. a, Katja Adamlje, 8. b, Žak Grabljevec, 9. a in Luka Šteh, 9. b.

Mentorica Nejka Omahen Šikonja

 

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje

15. marca 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije. Bronasto priznanje je osvojila učenka Tina Medved, 8. a, ki se je poleg učenca Tevža Rusa, 9. a, uvrstila na državno tekmovanje.

Mentorici Sabina Rozina in Marija Zajc

 

Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje

9. marca 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije. Prejemnice bronastega priznanja so učenke:Tina Medved, 8.a, Katja Adamlje, 8. b, Blažka Poljšak, 9. b in Gaja Rovanšek, 9. b.

Mentorica Sonja Škof

 

Šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober

Med 1. in 12. marcem 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober.

Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

2. Temenica: Lenart Sinjur in Ožbej Pust

2. a: Denis Plankar, Jaka Bizjak, Jurij Šteh, Lara Kužnik, Lučka Koritnik, Nastja Sever, Nejc Novak, Patrik Kastelic, Tevž Palčar, Tit Ostanek, Val Zrilič,  Zala Retar, Žan Trnovšek in Žiga Jereb

2. b: Fedja Baloh, Lara Jelovčan, Meta Lipnik, Nikolina Milošević in Rok Sinic

3. a:  Marija Berčon in Mirjam Dremelj

3. b: Lenart Hobič, Nika Čebular in Pia Uhan

4. a: Alja Šraj, Ažbe Vidic, Julita Kemperle, Jurij Jereb, Karin Zupančič, Lara Lampret, Matija Širovnik, Pija Čebular in Tristan Maj Udovič Bes

4. b: Neja Glogovšek, Lina Bogolin Rakar, Vid Koleša in Žiga Perpar

5. a: Daša Fajdiga in Živa Miklič

5. b: Brina Jurič Smrekar

7. b: Nika Dolničar in Zala Ciglar

8. a: Meta Dremelj in Anika Sreš

Mentor Izidor Gabrijel

 

Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je potekalo 21. novembra 2020, sta učenca Zoja Verbič in Žak Grabljevec osvojila srebrni priznanji.

Mentorica Sabina Rozina

 

Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

V petek, 16. oktobra 2020 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.

Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

9. razred: Zoja Verbič, Žak Grabljevec, Blažka Poljšak in Tevž Rus

8. razred: Katja Adamlje, Neža Koželj, Hana Koleša, Meta Dremelj in Tina Medved

7. razred: Žana Verbič

Na državno tekmovanje, ki bo 21. novembra 2020 sta se uvrstila Zoja Verbič in Žak Grabljevec.

Mentorica Sabina Rozina

 

Moštveno in posamično prvenstvo Slovenije v plavanju

V Kopru je med 9. in 11. oktobrom 2020 potekalo moštveno in posamično prvenstvo Slovenije v plavanju.

Učenka Isabela Strojanšek, 7. b razred je na tekmovanju osvojila: 2. mesto v disciplini 200m hrbtno, 3. mesto v disciplini 100m hrbtno, 4. mesto v disciplini 50m hrbtno, 4. mesto v disciplini 400m prosto in 5. mesto v disciplini 800m prosto.

Plavalni klub Olimpija Ljubljana, katerega članica je Isabela, je osvojil 3. mesto med 27 ekipami.

Trener Miha Kos

 

Šolsko tekmovanje iz znanja logike

 V četrtek, 24. 9. 2020 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja logike. Prejemniki bronastega priznanja so učenci:

2. razred: Žiga Jereb, Jurij Šteh, Lara Kužnik, Rok Sinic, Žan Trnovšek, Fedja Baloh, Nastja Sever, Taja Dremelj, Denis Plankar, Zala Retar, Val Zrilič, Jaka Bizjak, Tevž Palčar, David Podgoršek, Ula Perme, Jakob Vencelj, Mark Zaviršek Fortuna, Lenart Sinjur, Nejc Novak, David Uhan, Lara Jelovčan, Nikolina Miloševič, Patrik Kastelic, Lučka Koritnik, Meta Lipnik, Vid Dremelj, Mija Poljšak, Ibrahim Ibričić, Ronja Dežman Varga

3. razred: Nika Čebular, Lenart Hobič, Julija Flajnik, Anže Turk, Marija Berčon, Jaka Boh,  Anamarija Kastelic, Mirjam Dremelj, Pia Uhan, Žan Nograšek in Amina Jakupović

4. razred: Tristan Maj Udovič Bes, Miha Skubic, Jurij Jereb, Gašper Zorec, Neja Glogovšek in Vid Koleša

5. razred: Nany Urbas, Brina Jurič Smrekar, Živa Križman, Melita Rus, Daša Fajdiga, Zoja Nograšek, Živa Miklič in Lana Pevec

6. razred: Jakob Verbič, Živa Mavrin in Neža Zupančič

7. razred: Isabela Strojanšek,  Jure Koleša, Matic Šteh in David Strah

8. razred: Hana Koleša, Tina Medved, Neža Koželj, Martin Pongrac, Marcel Klemenčič, Žan Štempfelj in Katja Adamlje

9. razred: Blažka Poljšak, Luka Šket, Sara Pahar in Gaja Rovanšek

Na državno tekmovanje, ki bo 17. 10. 2020 so se uvrstili učenci: Isabela Strojanšek, Hana Koleša, Tina Medved in Blažka Poljšak.

Mentorice: Anja Praznik, Jana Grabljevec, Barbara Drenik, Mojca Kravcar, Tina Orač Gornik, Jana Šetina Tomažič, Bojana Iljaž, Polona Lampret, Vida Bregar Tomažič, Polona Habič Rus in Martina Jurkovič

 

Arhiv

DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 (.pdf)
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 (.pdf)
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 (.pdf)

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost