Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je organizirana v skladu z normativi in standardi z namenom svetovanja učencem in staršem ter sodelovanja z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.

Strokovne delavke učencem pomagajo pri reševanju učnih in osebnih težav, učiteljem pri njihovem delu in staršem pri razreševanju težjih problemov z otroki.

Svetovalna služba daje pobude, išče in ustvarja alternative, spodbuja, podpira in tudi nudi medsebojno pomoč, in sicer na način, ki vsakemu udeležencu vzgoje in izobraževanja omogoča, da se kar najbolj izkaže na področjih, ki jih najbolje obvlada, hkrati pa je deležen podpore skupnosti v prizadevanjih, da bi dosegel boljši rezultat tudi na tistih področjih, kjer bi bil ta sicer skromnejši, kot ga je mogoče doseči z razumevanjem in podporo okolja.

Šolske svetovalne delavke si prizadevajo, da omogočijo čim večjemu številu učencev optimalni razvoj. Osnovne vrste njihovih dejavnosti so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije šolskega dela.

Uradne ure so:

 • vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 13.00,
 • v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

SVETOVALNE DELAVKE

IRENA NOVAK, pedagoginja
Telefon: 01 788 78 04
E-naslov: irena.novak@osferdavesela.si

Področja dela:


VESNA KONDA, specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Telefon: 01 788 78 05
E-naslov: vesna.konda@osferdavesela.si

Področja dela:

 • svetovalno delo s starši, učitelji in učenci v drugi triadi;
 • delo z učenci s posebnimi potrebami;
 • vodenje in koordinacija dodatne strokovne pomoči;
 • delo z nadarjenimi učenci.

NINA PAVLIN, socialna pedagoginja
Telefon: 01 788 78 17
E-naslov: nina.pavlin@osferdavesela.si

Področja dela:

 • svetovalno delo s starši, učitelji in učenci v tretji triadi;
 • delo z učenci s posebnimi potrebami;
 • vodenje karierne orientacije;
 • koordinacija izobraževanja na domu;
 • vodenje aktiva.

IZVAJALKE DODATNE STROKOVNE POMOČI

MOJCA BOHINEC, defektologinja
E-naslov: mojca.bohinec@osferdavesela.si

Področja dela:


MANJA SLAK, socialna pedagoginja
E-naslov: manja.slak@osferdavesela.si

Področja dela:

 • delo z učenci s posebnimi potrebami.

VERONIKA ZAJC, inkluzivna pedagoginja
E-naslov: veronika.zajc@osferdavesela.si

Področja dela:

 • delo z učenci s posebnimi potrebami.

JURKA PAVLOVČIČ ILOVAR, pedagoginja
E-naslov: jurka.pavlovcic@osferdavesela.si

Področja dela:

 • delo z učenci s posebnimi potrebami.

INES NOVINC, inkluzivna pedagoginja
E-naslov: ines.novinc@osferdavesela.si

Področja dela:

 • delo z učenci s posebnimi potrebami.
Dostopnost