Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je organizirana v skladu z normativi in standardi z namenom svetovanja učencem in staršem ter sodelovanja z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.

Šolsko svetovalno delo opravljajo pedagoginja, socialna pedagoginja, defektologinja in inkluzivna pedagoginja. Njihovo delo je namenjeno učencem, učiteljem in staršem.

V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju razvoja šole, opravlja poklicno svetovanje ter pomaga reševati socialno problematiko učencev. Prav tako vodi dejavnosti v zvezi z nadarjenimi učenci, s poklicnim usmerjanjem in z uveljavljanjem pravic ter dolžnosti učencev.

Šolska svetovalna služba sodeluje z mnogimi zunanjimi ustanovami, te so na primer: Vrtec Ivančna Gorica, osnovne in srednje šole, Zdravstveni domovi, Svetovalni center, Zavod RS za šolstvo, MIZŠ, Centri za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, oddelka za pedagogiko in psihologijo na FF, Fakulteta za socialno delo, ZPM, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, RK, Karitas…

Delavki svetovalne službe in učiteljice DSP:

  • Irena Novak, pedagoginja;
  • Nina Pavlin, socialna pedagoginja;
  • Mojca Bohinec, defektologinja;
  • Vesna Konda, defektologinja (nadomešča jo Manja Slak, socialna pedagoginja);
  • Veronika Zajc, inkluzivna pedagoginja.

Vodja strokovnega aktiva učiteljev DSP in svetovalne službe je Nina Pavlin.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost