rokovnik vpisa

Natančen koledar in rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/24 najdete v MS Teams ekipi ‘Poklicna orientacija’ in na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, nekaj najpomembnejših datumov pa je povzetih tudi tukaj:

16. januar 2023 – objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove

17. in 18. februar 2023 – informativni dnevi

do 2. marca 2023 – prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti oziroma spretnosti

od 10. do 20. marca 2023 – opravljanje preizkusov nadarjenosti oziroma spretnosti

do 27. marca 2023 – posredovanje potrdil o uspešno opravljenem preizkusu posebnih nadarjenosti oziroma spretnosti

do 3. aprila 2023 – oddaja prijavnice za vpis v srednjo šolo

7. aprila 2023 do 16. ure – javna objava stanja prijav za vpis

do 19. aprila 2023 – javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šole

do 24. aprila 2023 do 14. ure – rok za prenos prijav

do 24. maja 2023 – objava seznama šol in programov, kjer bo omejitev vpisa

15. junij 2023 – razdelitev spričeval učencem 9. razreda

od 16. do 21. junija 2023 do 14. ure – vpis na srednje šole, kjer ni omejitve vpisa, oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, če je omejitev vpisa

do 21. junija 2023 do 15. ure – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili sprejeti, z možnostmi v 2. krogu

do 23. junija 2023 do 15. ure – prijava v izbirni postopek za 2. krog

do 29. junija 2023 do 15. ure – objava rezultatov 2. kroga izbire

do 30. junija 2023 do 14. ure – vpis izbranih kandidatov iz 2. kroga izbirnega postopka

do 3. julija 2023 do 15. ure – objava preostalih prostih vpisnih mest

do 31. avgusta 2023 – vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

Dostopnost