Skoči na glavno vsebino

rokovnik vpisa

Natančen koledar in rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/25 lahko najdete v MS Teams ekipi ‘Karierna orientacija’ in na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, nekaj najpomembnejših datumov pa je povzetih tudi tukaj:

 

15. januar 2024objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove

 

16. in 17. februar 2024 – informativni dnevi

 

do 4. marca 2024 – prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti oziroma spretnosti

od 8. do 20. marca 2024 – opravljanje preizkusov nadarjenosti oziroma spretnosti

do 28. marca 2024 – posredovanje potrdil o uspešno opravljenem preizkusu posebnih nadarjenosti oziroma spretnosti

 

do 2. aprila 2024 – oddaja prijavnice za vpis v srednjo šolo

8. aprila 2024 do 16. ure – javna objava stanja prijav za vpis

do 18. aprila 2024 – javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šole

do 23. aprila 2024 do 15. ure – rok za prenos prijav

do 24. maja 2024 – objava seznama šol in programov, kjer bo omejitev vpisa

do 29. maja 2024 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

 

14. junij 2024 – razdelitev spričeval učencem 9. razreda

 

od 17. do 21. junija 2024 do 14. ure – vpis na srednje šole, kjer ni omejitve vpisa, oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, če je omejitev vpisa

 

do 21. junija 2024 do 14. ure – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili sprejeti, z možnostmi v 2. krogu

do 26. junija 2024 do 15. ure – prijava v izbirni postopek za 2. krog

do 2. julija 2024 do 15. ure – objava rezultatov 2. kroga izbire

do 3. julija 2024 do 14. ure – vpis izbranih kandidatov iz 2. kroga izbirnega postopka

do 4. julija 2024 do 15. ure – objava preostalih prostih vpisnih mest

do 30. avgusta 2024 – vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

Dostopnost