Roditeljski sestanki

Zaradi predpisanih zdravstvenih omejitev bomo organizacijo roditeljskih sestankov prilagajali trenutnim razmeram v državi in priporočilom NIJZ.

Če bo izvedljivo, bodo sestanki praviloma potekali na sledeči način:

  • prvi del bo skupen za vse starše,
  • drugi del bo namenjen oddelčnim sestankom s starši.

V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo dva roditeljska sestanka, in sicer:

  • 9. septembra 2021
  • 10. februarja 2022

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost