Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo tudi tri skupne roditeljske sestanke, in sicer:

  • 24. septembra 2019,
  • novembra 2019,
  • februarja 2020.

Sestanki bodo praviloma potekali na sledeči način:

  • prvi del bo skupen za vse starše,
  • drugi del bo namenjen oddelčnim sestankom s starši,
  • tretji del pa individualnemu razgovoru s starši.