Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda; začne se ob 11.05/11.55 in traja do 16.30.

Poteka po naslednjem urniku:
* 11.05/11.55–13.00: kosilo in sprostitvena dejavnost
* 13.00–14.25: samostojno učenje (s popoldansko malico ob 14.00)
* 14.25–16.30: ustvarjalno preživljanje prostega časa in sprostitvena dejavnost

Skupine podaljšanega bivanja v šolskem letu 2022/2023

SKUPINA podaljšanega bivanja Učilnica Učiteljica
I. skupina (1. a, 4. b) 309 Dragica Gračner
II. skupina (1. b, 5. a) 319 Martina Perko
III. skupina (2. a, 4. c) 407 Nika Gjerek
IV. skupina (2. b, 4. c) 406 Katja Šuštar
V. skupina (3. a, 5. b) 401 Martina Zajc/Petra Kos
VI. skupina (3. b, 4. a) 402 Jana Zupanc/Polona Habič Rus

Podaljšano bivanje ni varstvo, temveč nadgradnja rednega programa oziroma pouka. Za tovrstno obliko se odločajo predvsem starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še zaposleni. Vključevanje učencev v program je prostovoljno.

Za dosego ključnega cilja razvijanja odgovornosti se učenci navajajo na: urejenost šolskih potrebščin in pripomočkov, skrb za opravljanje domačih nalog, odgovorno uporabljanje didaktičnega materiala in igrač, pravilno ločevanje odpadkov, spoštljiv odnos do predmetnosti in soljudi, samostojno opravljanje domačih nalog, samostojno reševanje medvrstniških konfliktov, samostojno skrb za red, samostojno pridobitev manjkajoče učne snovi, medsebojno pomoč in kulturno prehranjevanje.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost