Ponoven vstop v šolo za učence 4., 5., 6., 7., in 8. razreda

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši,

z veseljem vas obveščamo, da se vračamo v šolo!

V ponedeljek, 1. 6., se vračajo učenci 4. in 5. razreda,

v sredo, 3. 6., pa tudi učenci 6., 7. in 8.

Učenci tudi vas prosimo, da v šolo pridete le, če ste povsem zdravi. To je pomembno za zdravje vseh drugih otrok, ki so že v šoli in tudi zaposlenih. Zato vas prosimo, da ob prihodu v šolo, prinesete podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

Na šoli veljajo nova pravila, ki se jih bo potrebno držati in bodo o njih obveščeni otroci prvo šolsko uro s strani razrednikov. Učenci se bodo ves čas pouka zadrževali v svojih razredih, torej tudi odmore, sprehajanja med razredi ne bo. Še vedno velja visoka stopnja izvajanja higienskih priporočil glede higiene rok in upoštevanjem varnostne razdalje.

Učenci v šolo vstopajo skozi glavni vhod. Ob vstopu vas prosimo, da si razkužite roke. Garderob se ne uporablja. Svoja oblačila in obutev imate v razredih.

Pouk poteka po ustaljenem urniku, prav tako tudi vozni red šolskih avtobusov ostaja nespremenjen (po priporočilih NIJZ na avtobusu osebe starejše od 12. let nosijo masko, ki prekrije nos in usta, pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke).

Za učence bomo pripravili obroke šolske prehrane kot pred epidemijo, zato starše naprošamo, da obroke, ki jih učenec ne bo prevzel, odjavite preko telefonske številke 01 788 78 02 ali s pomočjo spletnega obrazeca.

 

Vsi ukrepi so izključno z namenom varnosti, ter želje, da minimiziramo možnost obolevanja. Uspeh je pogojen z delom in sodelovanjem vseh. S skupnimi močmi nam bo uspelo!

Angelca Mohorič, ravnateljica

 

Izobraževanje na daljavo

S ponedeljkom, 16. 3. 2020, je OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični za vse učence zaprta do preklica.

Uvajamo izobraževanje na daljavo. Učne vsebine so namenjene ohranjanju učne kondicije učencev. Priporočamo tudi praktična dela v domačem okolju.

Preberi več

PRIČETEK POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA

V ponedeljek, 25. 5. 2020, ponovno odpiramo šolska vrata tudi za vas, dragi devetošolci. Naj vas seznanimo, da bo izvajanje pouka drugačno, kot ste ga bili vajeni. Zaradi spremenjenega režima vam pošiljamo dodatna navodila.

Devetošolci, prosimo vas, da v šolo pridete le, če ste povsem zdravi. To je pomembno za zdravje vseh drugih otrok, ki so že v šoli in tudi zaposlenih. Zato vas prosimo, da ob prihodu v šolo, prinesete podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Učenci 9. razreda nosite zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice učne skupine. Za zaščitne maske posrbite sami.

Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, izvajal se bo v manjših učnih skupinah. Vse dejavnosti v okviru pouka se bodo odvijale ves čas v isti skupini in v isti učilnici. Učenci  boste imeli v enem dnevu na urniku več ur istega predmeta. O urniku in učilnici, v kateri bo potekal pouk, vas seznanimo v ponedeljek zjutraj, ko se vidimo v šolski avli, ob 7. 30 uri. S seboj prinesite le šolske pripomočke za geografijo, slovenski jezik in likovno umetnost.

Učenci v šolo boste vstopali skozi glavni vhod, garderob ne uporabljate. Ob vstopu v šolo vas prosimo, da razkužite roke. Svoja oblačila in obutev imate v razredih.

Malica bo za vse učence, ki le-to prejemate v šoli organizirana tako kot doslej. Malicali boste v razredih, kjer boste imeli pouk. Zaradi prilagojene organizacije kosil za učenca 1. triletja pa bo urnik kosila spremenjen. Kosilo za devetošolce bo organizirano od 12.30 dalje. 

Pouk se konča ob 12. 30 uri. Po končanih šolskih obveznostih učenci odidete domov in se ne zadržujete v prostorih šole ali izven nje. Šolski prevoz poteka po ustaljenem urniku (po priporočilih NIJZ na avtobusu osebe starejše od 12. let nosijo masko, ki prekrije nos in usta, pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke).
Verjamemo, da bomo kljub izrednim razmeram s skupnimi močmi uspešno zaključili tudi to šolsko leto.

 

Prosimo za razumevanje in upoštevanje vseh uvedenih ukrepov.

Angelca Mohorič, ravnateljica

PRIČETEK POUKA ZA UČENCE 1. TRILETJA

V ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno odpiramo šolska vrata za naše najmlajše učence. V šolo bodo prišli učenci 1. triletja.
Naj vas obvestimo, da bo tokrat izvajanje pouka drugačno, kot ste ga bili vajeni. Zavedamo se, da je kljub vaši želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne.

Na šoli smo pouk organizirali na način, da bo ta potekal po priporočilih NIJZ, v za to posebej pripravljenih učilnicah. Vse dejavnosti v okviru pouka se bodo odvijale ves čas v isti skupini.

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku (organizirano bo jutranje varstvo učencev v avli šole, kot podaljšano bivanje). V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi oba vhoda. Učenci prvega razreda vstopajo skozi vhod za 1. triletje. Učenci 2. in 3. razreda vstopajo skozi glavni vhod. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.

Tudi za učence iz podružnične šole Temenica, bo pouk organiziran na matični šoli. K pouku se bodo pripeljali s šolskim avtobusom. Od 6.30 do 7. ure se učenci zberejo v varstvu na podružnici, potem se s šolskim avtobusom odpeljejo k pouku.

Šolski prevoz poteka po ustaljenem urniku. Na poti v šolo s šolskim avtobusom občasno spremljajo prvošolce njihovi bratje ali sestre. Tokrat bodo na avtobusih prisotni odrasli spremljevalci, ki bodo poskrbeli za varnost in uporabo priporočenih zaščitnih sredstev.

Tudi po končanem pouku lahko učenci odidejo domov s šolskim avtobusom, razen učenci 1. razreda.

Vse šolske pripomočke (razen likovnih) bodo učenci prinesli v šolo v ponedeljek, 18. 5. 2020, in jih ne bodo odnašali domov. Pustili jih bodo v učilnici, kjer jih bodo odložili in hranili vedno na istem mestu. Tudi copati ostajajo v šoli.

Otroci lahko s seboj prinesejo plastenko z vodo, morebitna dodatna oblačila, saj se bodo učilnice precej zračile.

V ponedeljek je potrebno v  šolo prinesti podpisano izjavo o zdravju otroka.

Za učence, ki so prijavljeni na šolsko prehrano, prijava še vedno velja. V kolikor bi želeli prehrano odjaviti, to naredite na ustaljeni način.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju načeloma svoje otroke prevzamejo na igrišču šole. V primeru dežja so učenci in učitelji do 15.15 ure v matični učilnici.

Med najpomembnejše ukrepe, na katere moramo biti pozorni, NIJZ navaja:

– v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
– zagotavljanje pogojev za vzdrževanje ustrezne higiene v šoli,
– vzdrževanje primerne razdalje med učenci,
– vzdrževanje ustrezne higiene rok in kašljanja.

Podrobnejša navodila o izvajanju vzgojno izobraževalnega dela v času razbremenilnih ukrepov, si lahko preberete tudi v dokumentu Prilagojena pravila Hišnega reda v času razbremenilnih ukrepov s COVID-19.

Naj se ob koncu tega sporočila v svojem imenu in imenu svojih sodelavcev, vsem staršem zahvalim za potrpežljivost, razumevanje in podporo pri izobraževanju na daljavo ter pomoč, ki so jo pri tem potrebovali naši otroci.

Kmalu nasvidenje.

 

Angelca Mohorič, ravnateljica

Bolje pripravljen kot poplavljen!

V začetku šolskega leta so učenci in učenke pisali literarne prispevke na temo »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen!« S slednjimi so zastopali našo šolo na regijskem literarnem natečaju s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostave URSZR Ljubljana. Preberi več

Dejavnosti v času šolanja na domu

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke!

V tednih, ko so bila šolska vrata zaprta in ste se vsak na svojem domu po svojih najboljših močeh trudili za šolsko delo in opravljanje različnih nalog, smo učiteljice prejele od vas veliko vaših odzivov in fotografij. Ker ste bili zelo ustvarjalni in vestni pri vašem delu, smo vam pripravili predstavitev nekaterih vaših dejavnosti, saj ste v teh tednih skupaj s starši opravili res pogumno in veliko delo. Uživajte v ogledu foto utrinkov in ostanite zdravi!

Preberi več