Obnova športnega igrišča

V času po prvomajskih praznikih in do sredine junija 2018 Občina Ivančna Gorica načrtuje obnovitev našega športnega igrišča. V tem času bo del pouka športa potekal na športnem igrišču CZBO. Vse voznike – udeležence prometa, na cesti proti šoli, prosimo na obzirnost in previdnost.

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019 na OŠ Ferda Vesela

I. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V devetletni osnovni šoli mora šola poleg obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, ponuditi tudi neobvezne izbirne predmete. Tako v skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) izvajamo neobvezne izbirne predmete v drugem triletju. Preberi več

Raziskovanje Mozirskega gaja in Velenjskega jezera

V ponedeljek, 10. 4. 2018, smo se z učenci 6.a in 6.b razreda odpravili v Mozirski gaj. Pričakal nas je Blaž, učitelj biologije, ki nam je na primerih razložil zgradbo cveta. Znanje smo nato utrdili s terenskim delom, saj smo po skupinah raziskovali rastline, jih risali ter določevali. Za zaključek smo imeli priložnost spoznati prav posebno žival  – največjo vrsto ščurka. Preberi več