Vpis v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov

Ob koncu pouka v šolskem letu učencem, ki so izjemno uspešni na izobraževalnem področju, podeljujemo zlati znak in vpis v Zlato knjigo.

Srebrni znak in vpis v Knjigo dosežkov podeljujemo učencem, ki so na tekmovanjih dosegli izjemne dosežke ter se posebej izkazali na vzgojnem, socialnem in humanitarnem področju.

Šolsko priznanje prejmejo učenci za prizadevno šolsko in izven šolsko delo, razredno priznanje pa za uspeh in marljivost v razredu.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost