Povezave za angleščino

Igre za angleščino na razredni stopnji BBC  
Pesmi za angleščino na razredni stopnji BBC 
Zgodbe v angleščini BBC  
Videi za angleški jezik BBC 
Wizadora 1. Phoebe Calling 
Wizadora 2. A Red Banana 
Wizadora 3. Happy Birthday 
Wizadora 4. The Magic Cloak
Wizadora 5. Can You Fly  
Wizadora 6. Where is Katie?
Wizadora 7. The picnic
Wizadora 8. Hangle is Lost 
rong-chang.com/easykids/ (kratke in enostavne zgodbice za branje in poslušanje v angleščini)
rong-chang.com/children/ (kratke in enostavne zgodbice za branje in poslušanje v angleščini)
rong-chang.com/nnse/  (kratke in enostavne zgodbice za branje in poslušanje v angleščini)
Videi za začetnike v angleščini
/predmeti_meni/anglescina_meni.htm (igrice in vaje za učence od 3. do 9. razreda (angleščina in ostali predmeti))
englishclub.com/kids/    Igrice in vaje za učence od 3. do 9. razreda (angleščina in ostali predmeti)
anglomaniacy.pl/  Igrice in vaje za učence od 3. do 9. razreda (angleščina in ostali predmeti)
Posnetki razlag angleščine tujih učiteljev in študentov
Besedni kvadrati za 4. in 5. razred
Črkovanje, končnice in besede v vajah in igrah za 6. in 7. razred
englisch-hilfen.de/ (vaje iz slovnice od 6. do 9. razreda in naprej)
/newhotline/grammar/# (vaje iz slovnice od 6. do 9. razreda in naprej)
http://www.english-4u.de/ (razlaga in vaje iz slovnice, besedišča, križanke, kvizi od 6. razreda naprej)
juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/ (razlaga in vaje iz slovnice, besedišča, križanke, kvizi od 6. razreda naprej
Vaje za učence 8. in 9. razreda, ki hočejo več
Različni testi
britishcouncil.org/en
/games/grammar/index.html (različne razlage, vaje, igre, šale, testi za radovedne)
http://www.bbc.co.uk/news/ (novice iz vseh koncev sveta za 9. razred)
http://edition.cnn.com/ (novice iz vseh koncev sveta za 9. razred)
prevajalnik.net/anglesko-slovenski (prevajalniki)
spletni-slovar.com/prevajalnik/slovensko-angleski (prevajalniki)
Vaje Cambridge
Igre Cambridge
Pons – brezplačni spletni slovarji
Spletna stran učbeniškega kompleta Project
Spletna stran s testi za nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
Britanske radio postaje BBC