Športna tekmovanja in prireditve

Vsebina Razred Izvajalci Čas
Športni program Zlati sonček 1. – 3. razred razredniki RS september 2021- junij 2022
Športni program Krpan 4. – 6. razred razredniki RS in učitelji športa september 2021- junij 2022
Odbojka 7. – 9. razred Martina Zajc april 2022
Odbojka 4. – 6.razred Tanja Koren maj 2022
Nogomet 6. – 7. razred Jernej Rozman december 2021–junij 2022
Nogomet 8. – 9. razred Robert Bregar december 2021–junij 2022
Plavanje 6. – 9. razred Robert Bregar 10. 9. 2021
Atletika – posamično 6. – 9. razred Martina Zajc maj 2022
Strelstvo 4. – 9. razred Robert Bregar september 2021 – junij 2022
Veliki kanu 9. razred Karla Oven maj 2022
Šah 7. – 9. razred Karla Oven december 2021-marec 2022
Košarka 6. – 7. razred Košarkarski klub december 2021- maj 2022
Košarka 8. – 9. razred Košarkarski klub december 2021- maj 2022
Badminton 6. – 9. razred Martina Zajc januar 2021- april 2022
Kros 5. – 9. razred Jernej Rozman april 2022

Udeležba na množičnih športnih prireditvah

Prireditev Kraj Čas Koordinator
Ljubljanski maraton Ljubljana oktober 2022 Karla Oven
Jurčičev pohod Višnja Gora 5. 3. 2022 Martina Zajc

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost