Šola v naravi

V šoli v naravi se pedagoški proces, ki poteka v šoli, nadaljuje in nadgrajuje. Gre za večdnevni proces prepletanja vzgajanja in izobraževanja, ki temelji na medsebojnem povezovanju vsebinskih in organizacijskih delov v celoto. Učenci 4. razreda se udeležijo plavalne šole v naravi, šestošolci se udeležijo zimske šole, v okviru katere se učijo smučanja. Za 8. razred pa organiziramo naravoslovno-družboslovno šolo v naravi.

Tudi v lanskem šolskem letu zaradi izrednih razmer pandemije Sars-Cov-19 ni bila realizirala plavalna šola za četrtošolce. Če nam bodo razmere dopuščale jo bomo realizirali v tem šolskem letu.

V okviru ŠVN realiziramo nekatere cilje učnega načrta ter cilje dni dejavnosti. Prednost šole v naravi v primerjavi s klasičnim poukom je izkustveno in doživljajsko učenje ter večdnevno kontinuirano delo v sproščenem in spodbudnem vzdušju.

V okviru ŠVN skušamo poleg učnih razvijati predvsem naslednje cilje:

  • razvijanje samostojnosti in neodvisnosti,
  • razvijanje pozitivnega odnosa do okolja,
  • uspešno vključevanje v skupinsko delo,
  • samostojno učenje in samopreverjanje.
RAZRED

DOM,

KRAJ

VSEBINA TERMIN

VODJA

SPREMLJEVALCI

5.

ADRIA ANKARAN HOTEL & RESORT (Ankaran)

Plavalna šola v naravi

(pet dni plavanja)

1. skupina

(5. razred)

27. 9 – 1. 10. 2021

Martina Zajc

Vida Bregar Tomažič,

Tanja Koren,

Jernej Rozman,

Veronika Zajc,

6.

Sveti trije kralji

(Pohorje)

Zimska šola v naravi

(pet dni smučanja)

10. – 14. 1. 2022

Karla Oven

Martina Jurkovič,

Jelka Rojec,

Jernej Rozman,

Martina Zajc,

Aleš Mihovec

9.

 CŠOD Štrk

(Ptuj)

Naravoslovna šola v naravi

(pet dni)

28.2. – 4. 3. 2022

Barbara Kostrevc,

Simona Zvonar

4.

ADRIA ANKARAN HOTEL & RESORT (Ankaran)

Plavalna šola v naravi

(pet dni plavanja)

1. skupina

(4. razred)

20. – 24. 6. 2022

Martina Zajc

Bojana Iljaž,

Polona Lampret,

————

Šola v naravi je del obveznega programa, ki ga šola ponudi učencem. Za učence, ki se šole v naravi ne bodo udeležili, bomo organizirali pouk v šoli.
Starši bodo poleg nastanitve na izbrani lokaciji izvedbe šole v naravi oziroma tabora plačali še morebitne vstopnine za oglede ali delavnice, uporabo bazena, smučarske karte oziroma dogovorjene dodatne dejavnosti. Za organizirane šole v naravi sredstva prispevajo starši, učenci s humanitarnimi zbiralnimi akcijami in delno tudi lokalna skupnost.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost