Obvestilo staršem o nacionalnem preverjanju znanja za učence 6. in 9. razreda

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja ob koncu drugega in tretjega obdobja. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja, v 6. razredu,  se NPZ izvaja iz treh predmetov in sicer:

 • slovenščine, v torek, 4. 5. 2021
 • matematike, v četrtek, 6. 5. 2021
 • tujega jezika – angleščine, v ponedeljek, 10. 5. 2021

 Ob koncu  tretjega ocenjevalnega obdobja, v 9. razredu,  se NPZ izvaja iz treh predmetov in sicer:

 • slovenščine, v torek, 4. 5. 2021  
 • matematike, v četrtek, 6. 5. 2021
 • tujega jezika – angleščine, v ponedeljek, 10. 5. 2021

Cilj NPZ je, da učenci pridobijo dodatno informacijo o doseženem znanju v nekem obdobju, enaki pogoji med vrstniki pa omogočajo kritično vrednotenje lastnega dela. Doseženi rezultati ne vplivajo na oceno učenca pri posameznem predmetu.

Informacije o NPZ lahko učenci in starši dobite na spletnem naslovu: http://www.ric.si. (Nacionalno preverjanje znanja/Splošne informacije/Informacije za učence in starše 2020/21)                                                              

Navodila za izvedbo:

 • Učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob običajnem času, dobimo se v telovadnici, kjer bo tudi organizirano varstvo.
 • Preverjanje se prične vsak dan ob 7.45 in traja 60 minut.
 • Pred pričetkom preverjanja bodo na oglasni tabli in na učilnicah objavljeni razporedi učencev po skupinah.
 • Ob 7.30 se učenci zberejo pred »svojo« učilnico, kjer bo potekalo preverjanje.
 • Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 • Po končanem preverjanju se nadaljuje redni pouk po urniku.
 • Učenci in starši boste imeli možnost vpogleda v e-ovrednotene preizkuse. 9. razredi od 1. junija do 3. junija 2021, 6. razredi pa od 7. junija do 9. junija 2021. Do preizkusa boste dostopali s pomočjo šifre učenca in učenčeve EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

Želimo vam uspešno delo in dober dosežek.