Vzgojni načrt šole

V vzgojni načrt smo zapisali, da želimo postati prijazna šola, v kateri si bomo učenci, učitelji in starši skupaj prizadevali za doseganje temeljnih vrednot vzgoje in izobraževanja. S strokovnostjo, spoštljivostjo, delavnostjo in zaupanjem se bomo trudili ohranjati vedoželjnost in vzpodbujati ustvarjalnost vsakega posameznika. Razvijali bomo odgovoren odnos do sebe, sočloveka in okolja. V vzgojnem načrtu šole so opredeljene naslednje vsebine: temeljne vrednote in vzgojna načela, vzajemni sodelovalni odnos s starši, vzgojne dejavnosti, vzgojni postopki, vzgojni ukrepi, vzgojni opomini – administrativne sankcije, pohvale, nagrade in priznanja.

Vzgojni načrt vam je na voljo v meniju  dokumenti > pravilniki.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost