Razvojni načrt šole

Učiteljski poklic je gotovo med tistimi, za katerega je značilno in hkrati nujno nenehno strokovno izpopolnjevanje. Zahteve sodobnega časa in razvoj predmetnih strok pred učitelje postavljajo izzive po stalnem poglabljanju in razširjanju znanj.

Na ravni zavoda smo se vključili v program Mreže učečih se šol. Tematsko področje razvoja zavoda bomo razvijali v smeri celostnega pristopa dobrega počutja v šoli.

Namen razvojnega načrtovanja je sistematično razvijati pristope, ki vodijo h kakovosti vzgajanja in poučevanja učencev. To bomo dosegali z uspešnim obvladovanjem inovacij in sprememb, s strokovnim sodelovanjem vseh strokovnih delavcev na šoli, upoštevanjem učenčeve osebnosti ter tesnim sodelovanjem s starši in lokalnim in širšim okoljem.

Razvojno načrtovanje pomaga šoli pridobiti praktične odgovore na vprašanja: kje smo, kaj moramo spremeniti, v kolikšnem času in kako bomo vedeli, če smo pri tem uspešni.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost