Vzdrževanje čistoče

Za urejeno šolo in okolico skrbijo vsi učenci in zaposleni ter zunanji uporabniki. Učenci morajo biti v šolskih prostorih oziroma pri dejavnosti vzgojno-izobraževalnega dela primerno in dostojno oblečeni ter obuti. V šolskih prostorih morajo imeti šolske copate, čiste športne copate lahko uporabljajo le pri športni vzgoji.

V razredu razrednik imenuje tri dežurne učence, ki skrbijo za red in čistočo v razredu.

Učenci in zaposleni ločujemo odpadke in jih odlagamo v koše glede na vrsto odpadka.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost