Uporaba šolskih prostorov

Zunanji uporabniki šolskih prostorov morajo pred uporabo skleniti s šolo pogodbeno razmerje. Praviloma se dejavnosti zunanjih uporabnikov odvijajo od ponedeljka do petka od 17.30 do 22.00.

Koordinator šolskih prostorov, ki ga imenuje vodstvo šole, uporabnikom dovoli vstop v šolske prostore največ 10 minut pred začetkom dejavnosti.

Med dejavnostjo je šola zaklenjena. Prisotnost gledalcev oziroma naključnih obiskovalcev ni dovoljena.

Vodja skupine je odgovoren, da se udeleženci gibljejo samo po prostoru in uporabljajo opremo šole, ki je zapisana v pogodbi.

Uporabniki morajo upoštevati navodila o hišnem redu, ki so razobešena v prostorih šole.

Vodja je odgovoren za vse poškodbe in nepravilnosti, ki nastanejo v času dejavnosti.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost