Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas v šoli traja od ponedeljka do petka in se začne ob 7.00, konča pa ob 15.00.

Uradne ure vodstva šole, tajništva in svetovalne službe so vsak dan od 8. do 13. ure. Uradne ure vodstva šole in svetovalne službe so tudi v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur.

Uradne ure v šolski knjižnici in vse druge zahteve so zapisane v knjižničnem redu, ki je izobešen na oglasni deski  v šolski knjižnici.

Pedagoški delavci so staršem na voljo v popoldanskem času v okviru roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Za dopoldanske govorilne ure se morajo starši predhodno najaviti učitelju, s katerim bi radi opravili razgovor.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost