Šolska kronika

Splošni dokument šole je tudi šolska kronika, v katero osnovne šole po kronološkem redu vpisujejo važnejše dogodke, pomembne za delo šole. Predvsem so to dogodki, ki šolo povezujejo z ožjim in širšim okoljem, določajo njeno specifičnost in bodo zanimivi in pomembni tudi za zgodovino šole.

Kroniko za matično šolo vodi Simona Kodra Kadunc, za podružnično šolo v Temenici pa Tjaša Kozlevčar/Katarina Kotar.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost