Šolski sklad

V šolskem letu 2008/2009 smo na naši šoli ustanovili šolski sklad. Sestavljajo ga strokovni delavci in predstavniki staršev.

S šolskim letom 2012/2013 smo izvolili nove člane Upravnega odbora šolskega sklada in na prvi seji izvolili organe sklada, sprejeli dopolnitve pravilnika delovanja in plan dela v tem šolskem letu.

Naloge šolskega sklada so, da z različnimi akcijami  in prostovoljnimi prispevki staršev, sponzorjev, zapuščin in drugih virov zberemo sredstva:

  • za pomoč socialno šibkim učencem (financiranje prehrane v šoli, šole v naravi, izletov …),
  • za raziskovalne dejavnosti na šoli,
  • za pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
  • za financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih financ (izleti, tabori, lutkovne ali gledališke predstave, okrogle mize …),
  • za zvišanje standarda pouka in nakup nadstandardne opreme (didaktični pripomočki, igrala, avdio-video oprema …),
  • ter za podeljevanje sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator.

Pravila delovanja šolskega sklada (osveženo 10. 5. 2017)

Poročilo o delovanju sklada 2009-2016