Šolska prehrana

Zaradi redne in zdrave prehrane, ki vpliva tudi na počutje in delovne sposobnosti učencev, vam predlagamo, da ima učenec v času pouka vsaj dva obroka. Še posebej pa je pomembno, da skupaj navajamo otroke, da pred odhodom v šolo zaužijejo jutranji obrok in da večino hrane zaužijejo do zgodnjega popoldneva. Tem osnovnim usmeritvam se pridružujemo tudi v naši šoli.

V šoli pripravljamo in ponujamo naslednje obroke:

  • Zajtrk je namenjen zlasti učencem, ki so vključeni v jutranje varstvo, in tudi vsem ostalim, ki ne zajtrkujejo doma. Na voljo bo vsak dan ob 7.00 do 7.25.
  • Dopoldansko malico delimo po 2. šolski uri (ob 9.05) in jo priporočamo vsem učencem.
  • Kosilo je med 11.30 in 13.15. Odmor za kosilo od 12.40 do 12.55 je namenjen učencem, ki nadaljujejo pouk 7. šolsko uro.
  • Popoldansko malico nudimo učencem podaljšanega bivanja in tudi tistim učencem, ki pouk nadaljujejo z izbirnimi predmeti ali interesnimi dejavnostmi. Na voljo je med 14.00 in 14.20.
  • Sadni obrok delimo dopoldne dvakrat tedensko. Ob torkih so ga deležni vsi učenci, ob četrtkih pa le tisti, ki so ga naročili.
  • Napitek v obliki vode ali hladnega sadnega nektarja je v jedilnici na voljo vsem učencem, ki so nanj naročeni, po tretji šolski uri in po 13.15.
  • Dietna prehrana se zagotavlja učencem z zdravstvenimi težavami na podlagi zdravniškega potrdila in predpisane diete.
Obrok: zajtrk dop. malica kosilo pop. malica napitek sadje
CENA 0,50 0,80

1,98[1]

2,22[2]

0,50 2,60    (mesečno)

0,70

(mesečno)

[1] Cena za prvo triletje.

[2] Cena za drugo in tretje triletje.

V primeru uveljavljanja subvencionirane prehrane se starši obrnite na pristojne Centre za socialno delo.