Šolska prehrana

Zaradi redne in zdrave prehrane, ki vpliva tudi na počutje in delovne sposobnosti učencev, vam predlagamo, da ima učenec v času pouka vsaj dva obroka. Še posebej pa je pomembno, da skupaj navajamo otroke, da pred odhodom v šolo zaužijejo jutranji obrok in da večino hrane zaužijejo do zgodnjega popoldneva. Tem osnovnim usmeritvam se pridružujemo tudi v naši šoli.

  • Zajtrk je namenjen zlasti učencem, ki so vključeni v jutranje varstvo, in tudi vsem ostalim, ki ne zajtrkujejo doma. Na voljo bo vsak dan ob 7.00 pa vse do začetka pouka ob 7.30 uri.
  • Dopoldansko malico delimo po 2. šolski uri (ob 9.05) in jo priporočamo vsem učencem.
  • Kosilo je med 11.30 in 13.15 uro. Odmor za kosilo od 12.40 do 12.55 ure je namenjen učencem, ki nadaljujejo pouk 7. šolsko uro.
  • Popoldansko malico nudimo učencem podaljšanega bivanja in tudi tistim učencem, ki pouk nadaljujejo z izbirnimi predmeti ali interesnimi dejavnostmi. Na voljo je med 14.00 in 14.30 uro.
  • Sadni obrok delimo dopoldne dvakrat tedensko. Ob torkih so ga deležni vsi učenci (subvencija Ministrstva za kmetijstvo), ob četrtkih pa le tisti, ki so ga naročili.
  • Napitek v obliki vode ali hladnega sadnega nektarja je v jedilnici na voljo vsem učencem, ki so nanj naročeni, po tretji šolski uri in po 13.15 uri.
  • Dietna prehrana se zagotavlja učencem z zdravstvenimi težavami na podlagi zdravniškega potrdila in predpisane diete.

Cene šolske prehrane

Obrok zajtrk dop. malica kosilo pop. malica napitek sadje
Cena 0,44 € 0,80 € 1,77 €*
1,98 €**
0,44 € 2,60 €   (mesečno) 0,70 €
(mesečno)

*cena za prvo triletje
**cena za drugo in tretje triletje