Tekmovanja v znanju

Zavod RS za šolstvo in nekateri drugi izvajalci bodo v tem šolskem letu skrbeli za vsebinsko in organizacijsko usklajen potek srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru rednega pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Organizirali bomo šolska in občinska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili medobčinskih in državnih tekmovanj.

Razredna stopnja

Vsebina Razred Čas Koordinator
Cankarjevo tekmovanje 4., 5. 12. 11. 2019, šolsko

Polona Lampret – 4.r.

Vida Bregar Tomažič – 5.r.

Matematično tekmovanje 1.–3. 19. 3. 2020, šolsko Jana Šetina Tomažič
Matematično tekmovanje 4., 5. 19. 3. 2020, šolsko Polona Lampret
Računanje je igra 1., 2. 20. 5. 2020, šolsko Jana Grabljevec, Lidija Oštir
Bober – tekmovanje v znanju računalniškega razmišljanja 2.–5.

november 2019, šolsko

januar 2020, državno

Izidor Gabrijel
Naravoslovno tekmovanje Kresnička 3.–5. 5. 2. 2020, šolsko Polona Lampret
Cici vesela šola 1.–3. maj 2020 Jana Grabljevec
Bralna značka 1.–5. 18. 9. 2018–2. 4. 2019 Mojca Kravcar
Angleška bralna značka 1.–5. 9.–13. 3. 2020 Marcel-Talt Lah
Nemška bralna značka Epi Lesepreis 4.–5. marec 2020 Jana Crnkovič
Nemška bralna značka Bücherwurm 4.–5. december 2019 Jana Crnkovič
Tekmovanje za zdrave zobe ob zdravi prehrani 1.−5. oktober 2019‒junij 2020 Polona Lampret

Predmetna stopnja

Vsebina/Predmet Razred Čas Mentor
Slovenščina – tekmovanje za Cankarjevo priznanje 6.−9.

12. 11. 2019, šolsko

9. 1. 2020, področno

7. 3. 2020, državno

Barbara Kostrevc

Lea Kastelic

Matematika – tekmovanje za Vegovo priznanje 6.–9.

19. 3. 2020, šolsko

18. 4. 2020, državno

Mateja Lesjak
Razvedrilna matematika 6.–9.

4. 12. 2019, šolsko

1. 2. 2020, državno

Martina Jurkovič
Logika 2.–9.

26. 9. 2019, šolsko

19. 10. 2019, državno

Martina Jurkovič

 

Angleščina

9.

 

 

14. 11. 2019, šolsko

19. 1. 2020, področno

17. 3. 2020, državno

Maja Rupnik Leskovar
Mednarodna  angleška jezikovna olimpijada HIPPO 2020, angleščina brez meja 1.−9.

februar 2020, predizbor

marec 2020, polfinale

maj 2020, finale

Katja Peršak
Geografija 6.–9.

11. 12. 2019, šolsko

13. 2. 2020, območno

17. 4. 2020, državno

Nejka O. Šikonja
Zgodovina 8., 9.

 4. 12. 2019, šolsko

5. 2. 2020, področno

16. 3. 2020 , državno

Polona Kastelic
Fizika – tekmovanje za Stefanovo priznanje 8., 9.

5. 2.  2020, šolsko

3. 4. 2020, področno

9. 5. 2019, državno

Anica Vozel
Astronomija –  tekmovanje za Dominikovo priznanje 7.–9.

6. 12. 2019, šolsko

12. 1. 2020, državno

Anica Vozel
Kemija – tekmovanje za Preglovo priznanje 8., 9.

20. 1. 2020, šolsko

4. 4. 2020, državno

Marija Zajc,

Sabina Rozina

Biologija – tekmovanje za Proteusovo priznanje 8., 9.

16. 10. 2019, šolsko

29. 11. 2019, državno

Sonja Škof
Tekmovanje v znanju tehnologij 9.

22. 10. 2019, šolsko

7. 3. 2020, državno

Marija Zajc
Konstruktorstvo in tehnologija obdelav 6.–9.

4. 2. 2020, šolsko

3. 4. 2020, regijsko

16. 5. 2020, državno

Marija Zajc
Bober – tekmovanje iz računalniškega razmišljanja 6.–9.

11.–15. 11. 2019, šolsko

18. 2. 2020, državno

Izidor Gabrijel
Zlata kuhalnica 7. maj 2020, regijsko Sonja Škof
Sladkorna bolezen 6.–9.

11. 10. 2019, šolsko

16. 11. 2019, državno

Sabina Rozina
Bralna značka 6.–9. september 2019–junij 2020 Barbara Kostrevc
Tekmovanje iz nemščine 9.

21. 11. 2019, šolsko

12. 3. 2020, državno

Lea Kastelic
Angleška bralna značka 6.–9. marec 2020 Katja Peršak
Nemška bralna značka Epi Lesepreis 6.−9. marec 2020

Jana Crnkovič

Lea Kastelic

Nemška bralna značka Bücherwurm 6.–9. december 2019 Jana Crnkovič
IATEFL – tekmovanje angleščina 7.

31. 1. 2020, šolsko

29. 2. 2020, državno

Maja Rupnik Leskovar
IATEFL – tekmovanje angleščina 8.

21. 10. 2019, šolsko

25. 11. 2019, državno

Maja Rupnik Leskovar
Organizacija območnega tekmovanja − angleščina 9. 15. 1. 2020 Maja Rupnik Leskovar
Organizacija območnega tekmovanja – Cankarjevo tekmovanje 8.–9. 9. 1. 2020 Lea Kastelic