Šole v naravi

Šola v naravi je del obveznega programa, ki ga šola ponudi učencem. Za učence, ki se šole v naravi ne bodo udeležili, bomo organizirali pouk v šoli. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za vsako generacijo učencev v času osnovnošolskega izobraževanja sofinancira šolo v naravi. Za vse ostale organizirane šole v naravi sredstva prispevajo starši, učenci s humanitarnimi zbiralnimi akcijami in delno tudi lokalna skupnost.

Naravoslovno-družboslovna šola v naravi za 8. razred

Naravoslovno-družboslovna šola v naravi bo organizirana v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka v Fiesi. Potekala bo od 21. do 25. oktobra 2019. Vodja šole v naravi je Lea Kastelic.

Zimska šola v naravi za 6. razred

Zimska šola v naravi bo organizirana na Pohorju (Trije kralji, Hotel Jakec). Potekala bo od 13. do 17. januarja 2020. Vodja šole v naravi je Karla Oven.

Poletna šola v naravi za 4. razred

Poletna šola v naravi bo organizirana v Žusterni od 18. do 22. maja 2020. Vodja šole v naravi je Martina Zajc.