Avtobusni prevozi

Obnašanje na avtobusu

Učenci na avtobusno postajo prihajajo pet minut pred napovedanim odhodom. V avtobus vstopajo in izstopajo drug za drugim in se ne prerivajo. Pozdravijo voznika, med vožnjo sedijo, ne kričijo, ne smetijo in ne uničujejo inventarja v vozilu. Pri vstopanju na avtobus dajo prednost mlajšim, šibkejšim, poškodovanim in invalidom.

Vozni red šolskih avtobusnih prevozov

VOŽNJE PRED POUKOM Odhod

Prihod

 

RELACIJA Čas Čas
Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica–matična šola 6.30 7.05
Sobrače–Pusti Javor–Temenica–Dolenja vas pri Temenici–Pungert (križišče)–Male Dole pri Temenici (križišče)–Temenica–Čagošče (križišče)–Bukovica–Videm (križišče)–Temenica (šola)–Praproče pri Temenici–Zaboršt (križišče)–Selo pri Radohovi vasi–Grm–Radohova vas–matična šola 6.35 7.20
Šentvid pri Stični–Radohova vas–Škoflje–Boga vas–Podboršt– Sela pri Dobu–Dob pri Šentvidu–Šentvid pri Stični ŽP–matična šola 6.55 7.20
Artiža vas–Velike Pece–Glogovica–Šentvid–Mali Kal–Veliki Kal–matična šola 6.40 7.20
VOŽNJE PO POUKU Odhod

Prihod

 

RELACIJA čas čas
matična šola–Radohova vas (križišče)–Grm–Selo pri Radohovi vasi–Zaboršt (križišče)–Praproče–Temenica–Videm (križišče)–Čagošče (križišče)–Bukovica–Temenica–Dolenja vas–Pungert (križišče)–Male Dole pri Temenici (križišče)–Radanja vas (križišče)–Sobrače–Pusti Javor 12.05 12.40
matična šola–Radohova vas ŽP–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–Podboršt–Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica 12.05 12.50
matična šola–Šentvid pri Stični ŽP–Dob pri Šentvidu–Sela pri Dobu–Boga vas–Škoflje–Radohova vas–Grm–Selo–Zaboršt (križišče)–Praproče–Temenica–Videm (križišče)–Čagošče (križišče)–Bukovica–Temenica–Dolenja vas–Pungert (križišče)–Male Dole pri Temenici (križišče)–Radanja vas (križišče)–Sobrače–Pusti Javor 12.55 13.50
matična šola–Radohova vas–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–Podboršt–Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica 13.55 14.45
matična šola–Radohova vas–Grm–Selo–Zaboršt (križišče)–Praproče–Temenica–Videm (križišče)–Čagošče (križišče)–Bukovica–Temenica–Dolenja vas–Pungert (križišče)–Male Dole pri Temenici (križišče)–Radanja vas (križišče)–Sobrače–Pusti Javor–Radohova vas–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–Podboršt–Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica 14.50 16.10
matična šola–Glogovica–Velike Pece–Artiža vas–Šentvid–Veliki Kal–Mali Kal 14.20 16.00

Vozni red lahko odstopa od začrtanih časovnih opredelitev zaradi izrednih dogodkov, ki so povezani s stanjem na cesti ali zaradi okvare vozila. Občasno bodo spremembe relacij zaradi organizacije dogodkov v šoli. O spremembah bodo učenci obveščeni.

Vse učence opozarjamo na upoštevanje varnosti ob vstopu in izstopu iz avtobusa. V vozilu pa mora veljati red, kakršnega predvideva zakon o cestnem prometu.