Učbeniški sklad

Šolski učbeniški sklad učencem nudi možnost izposoje učbeniškega kompleta za redni pouk. Poslovanje učbeniškega sklada določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20). Izposojevalnino plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da je izposoja učbenikov za vse učence brezplačna.

Izposojene učbenike učenci zavijejo v papirnati ovoj ali pvc-ovitek (brez samolepilnih robov!), zanje ustrezno skrbijo ter jih ob koncu šolskega leta vrnejo primerno urejene in zavite.

Za poškodovane, uničene in izgubljene učbenike starši poravnajo odškodnino, določeno z 12. členom omenjenega pravilnika. Po sklepu sveta staršev od šolskega leta 2019/2020 dalje plačajo tudi dodatni evro odškodnine za vsak ob koncu šolskega leta vrnjeni nezaviti učbenik ne glede na njegovo starost.

V šolskem letu 2021/2022 bodo za učence prvega triletja BREZPLAČNI tudi DELOVNI ZVEZKI. Stroške nakupa le-teh bo krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V šoli bomo nakupili delovne zvezke, učenci 1., 2. in 3. razreda pa jih bodo prejeli v prvih dneh septembra 2021.

Delovne zvezke in ostala gradiva za učence 4.–9. razreda kupijo starši sami.

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Katja Šuštar.

učna gradiva 2021/2022

Če doma nimate možnosti tiskanja, lahko pridete po seznam gradiva v šolsko knjižnico.


PONUDNIKI učnih gradiv in šolskih potrebščin:

– DZS (katalog učbenikov in delovnih zvezkov 2021/2022): http://icarus.dzs.si/index.php?menu_id=54&content_id=139&par_id=0

– DZS (katalog šolskih potrebščin 2021/2022):

– DZS (spletni nakupovalni center): http://www.dzs.si/#

– MK (Vse za šolo in odmore v Mladinski knjigi): https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/katalog-gradiv-in-potrebscin-za-solsko-leto-2021-2022?ddkey=https:ClickInfo#facet:&productBeginIndex:0&facetLimit:&orderBy:&pageView:&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&

– Bags-Office Ivančna Gorica: https://go2school.com/

– Bags-Office Ivančna Gorica (šolski katalog 2021/2022): http://www.officeandmore.si/katalog2021/#p=1

– Kopija Nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=bn&pmid=xd9ft2hluxvn

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost