Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki jih potrdi pristojni strokovni svet in so namenjeni izposoji, ter zbirka učnih gradiv za 1., 2. in 3. razred osnovne šole, ki jih učenci prejmejo v uporabo kot končni uporabniki.

Vsi učenci naše šole imajo možnost brezplačne izposoje učbeniškega kompleta za svoj razred. Učenci prvega triletja prejmejo tudi brezplačni komplet učnih gradiv (tj. delovnih zvezkov). Ob koncu šolskega leta morajo vsi učenci učbenike vrniti, učnih gradiv za prvo triletje pa učenci ne vračajo. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne, je višina odškodnine določena na podlagi starosti ter nabavne cene učbenika.

Po sklepu sveta staršev (26. 3. 2019) od šolskega leta 2019/2020 dalje starši plačajo tudi dodatni evro odškodnine za vsak ob koncu šolskega leta vrnjeni nezaviti učbenik ne glede na njegovo starost.

Uporabnik, ki prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, mora ob prekinitvi šolanja oziroma ob prepisu na drugo šolo vrniti vse izposojene učbenike.

Upravljavka učbeniškega sklada (knjižničarka) spremlja izposojo učbenikov iz sklada, pripravi analizo stanja in okvirni program potreb novih učbenikov za naslednje šolsko leto. Obrazci oz. vprašalniki za izposojo učbenikov za naslednje šolsko leto so učencem posredovani v prvi polovici junija. Izposojevalnino plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da je izposoja učbenikov za vse učence brezplačna. Knjižničarka vodi evidenco vseh učbenikov v učbeniškem skladu, evidenco izposojenih učbenikov po posameznih uporabnikih, pripravi pa tudi poimenski seznam učencev (prvo triletje), ki učna gradiva prejmejo v uporabo kot končni uporabniki. Evidenco pridobljenih in porabljenih sredstev učbeniškega sklada vodi računovodstvo šole.

Upravljavka učbeniškega sklada je knjižničarka Monika Kralj.

učna gradiva 2021/2022

Če doma nimate možnosti tiskanja, lahko pridete po seznam gradiva v šolsko knjižnico.


PONUDNIKI učnih gradiv in šolskih potrebščin:

– DZS (katalog učbenikov in delovnih zvezkov 2021/2022): http://icarus.dzs.si/index.php?menu_id=54&content_id=139&par_id=0

– DZS (katalog šolskih potrebščin 2021/2022):

– DZS (spletni nakupovalni center): http://www.dzs.si/#

– MK (Vse za šolo in odmore v Mladinski knjigi): https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/katalog-gradiv-in-potrebscin-za-solsko-leto-2021-2022?ddkey=https:ClickInfo#facet:&productBeginIndex:0&facetLimit:&orderBy:&pageView:&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&

– Bags-Office Ivančna Gorica: https://go2school.com/

– Bags-Office Ivančna Gorica (šolski katalog 2021/2022): http://www.officeandmore.si/katalog2021/#p=1

– Kopija Nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=bn&pmid=xd9ft2hluxvn

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost