Arhiv kategorij: obvestila

Ponoven vstop v šolo za učence 4., 5., 6., 7., in 8. razreda

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši,

z veseljem vas obveščamo, da se vračamo v šolo!

V ponedeljek, 1. 6., se vračajo učenci 4. in 5. razreda,

v sredo, 3. 6., pa tudi učenci 6., 7. in 8.

Učenci tudi vas prosimo, da v šolo pridete le, če ste povsem zdravi. To je pomembno za zdravje vseh drugih otrok, ki so že v šoli in tudi zaposlenih. Zato vas prosimo, da ob prihodu v šolo, prinesete podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

Na šoli veljajo nova pravila, ki se jih bo potrebno držati in bodo o njih obveščeni otroci prvo šolsko uro s strani razrednikov. Učenci se bodo ves čas pouka zadrževali v svojih razredih, torej tudi odmore, sprehajanja med razredi ne bo. Še vedno velja visoka stopnja izvajanja higienskih priporočil glede higiene rok in upoštevanjem varnostne razdalje.

Učenci v šolo vstopajo skozi glavni vhod. Ob vstopu vas prosimo, da si razkužite roke. Garderob se ne uporablja. Svoja oblačila in obutev imate v razredih.

Pouk poteka po ustaljenem urniku, prav tako tudi vozni red šolskih avtobusov ostaja nespremenjen (po priporočilih NIJZ na avtobusu osebe starejše od 12. let nosijo masko, ki prekrije nos in usta, pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke).

Za učence bomo pripravili obroke šolske prehrane kot pred epidemijo, zato starše naprošamo, da obroke, ki jih učenec ne bo prevzel, odjavite preko telefonske številke 01 788 78 02 ali s pomočjo spletnega obrazeca.

 

Vsi ukrepi so izključno z namenom varnosti, ter želje, da minimiziramo možnost obolevanja. Uspeh je pogojen z delom in sodelovanjem vseh. S skupnimi močmi nam bo uspelo!

Angelca Mohorič, ravnateljica

 

Izobraževanje na daljavo

S ponedeljkom, 16. 3. 2020, je OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični za vse učence zaprta do preklica.

Uvajamo izobraževanje na daljavo. Učne vsebine so namenjene ohranjanju učne kondicije učencev. Priporočamo tudi praktična dela v domačem okolju.

Preberi več

PRIČETEK POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA

V ponedeljek, 25. 5. 2020, ponovno odpiramo šolska vrata tudi za vas, dragi devetošolci. Naj vas seznanimo, da bo izvajanje pouka drugačno, kot ste ga bili vajeni. Zaradi spremenjenega režima vam pošiljamo dodatna navodila.

Devetošolci, prosimo vas, da v šolo pridete le, če ste povsem zdravi. To je pomembno za zdravje vseh drugih otrok, ki so že v šoli in tudi zaposlenih. Zato vas prosimo, da ob prihodu v šolo, prinesete podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Učenci 9. razreda nosite zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice učne skupine. Za zaščitne maske posrbite sami.

Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, izvajal se bo v manjših učnih skupinah. Vse dejavnosti v okviru pouka se bodo odvijale ves čas v isti skupini in v isti učilnici. Učenci  boste imeli v enem dnevu na urniku več ur istega predmeta. O urniku in učilnici, v kateri bo potekal pouk, vas seznanimo v ponedeljek zjutraj, ko se vidimo v šolski avli, ob 7. 30 uri. S seboj prinesite le šolske pripomočke za geografijo, slovenski jezik in likovno umetnost.

Učenci v šolo boste vstopali skozi glavni vhod, garderob ne uporabljate. Ob vstopu v šolo vas prosimo, da razkužite roke. Svoja oblačila in obutev imate v razredih.

Malica bo za vse učence, ki le-to prejemate v šoli organizirana tako kot doslej. Malicali boste v razredih, kjer boste imeli pouk. Zaradi prilagojene organizacije kosil za učenca 1. triletja pa bo urnik kosila spremenjen. Kosilo za devetošolce bo organizirano od 12.30 dalje. 

Pouk se konča ob 12. 30 uri. Po končanih šolskih obveznostih učenci odidete domov in se ne zadržujete v prostorih šole ali izven nje. Šolski prevoz poteka po ustaljenem urniku (po priporočilih NIJZ na avtobusu osebe starejše od 12. let nosijo masko, ki prekrije nos in usta, pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke).
Verjamemo, da bomo kljub izrednim razmeram s skupnimi močmi uspešno zaključili tudi to šolsko leto.

 

Prosimo za razumevanje in upoštevanje vseh uvedenih ukrepov.

Angelca Mohorič, ravnateljica

PRIČETEK POUKA ZA UČENCE 1. TRILETJA

V ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno odpiramo šolska vrata za naše najmlajše učence. V šolo bodo prišli učenci 1. triletja.
Naj vas obvestimo, da bo tokrat izvajanje pouka drugačno, kot ste ga bili vajeni. Zavedamo se, da je kljub vaši želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne.

Na šoli smo pouk organizirali na način, da bo ta potekal po priporočilih NIJZ, v za to posebej pripravljenih učilnicah. Vse dejavnosti v okviru pouka se bodo odvijale ves čas v isti skupini.

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku (organizirano bo jutranje varstvo učencev v avli šole, kot podaljšano bivanje). V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi oba vhoda. Učenci prvega razreda vstopajo skozi vhod za 1. triletje. Učenci 2. in 3. razreda vstopajo skozi glavni vhod. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.

Tudi za učence iz podružnične šole Temenica, bo pouk organiziran na matični šoli. K pouku se bodo pripeljali s šolskim avtobusom. Od 6.30 do 7. ure se učenci zberejo v varstvu na podružnici, potem se s šolskim avtobusom odpeljejo k pouku.

Šolski prevoz poteka po ustaljenem urniku. Na poti v šolo s šolskim avtobusom občasno spremljajo prvošolce njihovi bratje ali sestre. Tokrat bodo na avtobusih prisotni odrasli spremljevalci, ki bodo poskrbeli za varnost in uporabo priporočenih zaščitnih sredstev.

Tudi po končanem pouku lahko učenci odidejo domov s šolskim avtobusom, razen učenci 1. razreda.

Vse šolske pripomočke (razen likovnih) bodo učenci prinesli v šolo v ponedeljek, 18. 5. 2020, in jih ne bodo odnašali domov. Pustili jih bodo v učilnici, kjer jih bodo odložili in hranili vedno na istem mestu. Tudi copati ostajajo v šoli.

Otroci lahko s seboj prinesejo plastenko z vodo, morebitna dodatna oblačila, saj se bodo učilnice precej zračile.

V ponedeljek je potrebno v  šolo prinesti podpisano izjavo o zdravju otroka.

Za učence, ki so prijavljeni na šolsko prehrano, prijava še vedno velja. V kolikor bi želeli prehrano odjaviti, to naredite na ustaljeni način.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju načeloma svoje otroke prevzamejo na igrišču šole. V primeru dežja so učenci in učitelji do 15.15 ure v matični učilnici.

Med najpomembnejše ukrepe, na katere moramo biti pozorni, NIJZ navaja:

– v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
– zagotavljanje pogojev za vzdrževanje ustrezne higiene v šoli,
– vzdrževanje primerne razdalje med učenci,
– vzdrževanje ustrezne higiene rok in kašljanja.

Podrobnejša navodila o izvajanju vzgojno izobraževalnega dela v času razbremenilnih ukrepov, si lahko preberete tudi v dokumentu Prilagojena pravila Hišnega reda v času razbremenilnih ukrepov s COVID-19.

Naj se ob koncu tega sporočila v svojem imenu in imenu svojih sodelavcev, vsem staršem zahvalim za potrpežljivost, razumevanje in podporo pri izobraževanju na daljavo ter pomoč, ki so jo pri tem potrebovali naši otroci.

Kmalu nasvidenje.

 

Angelca Mohorič, ravnateljica

Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Prvi dan prihoda otroka v šolo boste oddali tudi podpisano izjavo.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vam bodo vaše razredničarke v kratkem poslale anketo. Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 DALJE

 

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
  2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
  4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  6. Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.
  7. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Zahvaljujemo se vam za pomoč in sodelovanje.

Izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21 – Podaljšanje dostopa do portala izbire obveznih izbirnih predmetov

Spoštovani starši učencev od 6. do 8. razreda.

Podaljšali smo možnost dostopa do portala za izbiro izbirnih predmetov v aplikaciji eAsistent. Učence in starše 6.,  7. in 8. razredov, ki še niso uspeli izbrati izbirne predmete, prosimo, da to naredijo do četrtka, 14. 5. 2020. Dostop bo kasneje onemogočen.

V primeru, da to takrat ne boste izbrali predmetov, se boste lahko prijavili samo na predmet, ki se bo izvajal v prihodnjem šolskem letu.

Preberi več

Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21 – Podaljšanje dostopa do portala izbire neobveznih izbirnih predmetov

Spoštovani starši učencev od 3. do 5. razreda.

Podaljšali smo možnost dostopa do portala za izbiro neobveznih izbirnih predmetov v aplikaciji eAsistent. Starše in učence od 3. do 5. razreda, ki še niso uspeli izbrati  neobvezne izbirne predmete, prosimo, da to naredijo do četrtka, 14. 5. 2020. Dostop bo kasneje onemogočen.

Preberi več